مدیریت اسلامی، تحقق اهداف عالیه الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است
47 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

امام‌ جمعه رضوانشهر با بیان اینکه مدیریت در اسلام به معنای تحقق اهداف عالیه الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است و مدیر مسئولیت اجرای احکام متعالی مکتب اسلام را بر عهده دارد، گفت: مدیریت اسلامی در شخص ولی فقیه مصداق می‌یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی، امام‌ جمعه شهرستان رضوانشهر در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‏المللی قرآن(ایکنا) شعبه گیلان، با بیان اینکه اصل مسئله مدیریت در هر جامعه‌ای از مسائل بدیهی و ضروری است، اظهار کرد: در این راستا دین مقدس اسلام نیز بر این مهم تأکید کرده است؛ البته همه جوامع بر موضوع مدیریت برای اداره جامعه بشری تأکید دارند و به جز گروه‌هایی مانند آنارشیست‌ها و یا خوارج که قائل به هیچ نظمی نبودند و یا شعار مدیریت را می‌دادند، همه قائل به رهبری و مدیریت جامعه هستند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص اصل مدیریت اسلامی در جامعه، افزود: دو اصل تخصص و امانت‌داری در آیات قرآن در رابطه با مدیریت جامعه مورد تأکید قرار گرفته است؛ دارا بودن شرایط اخلاقی و تخصص و آگاهی در مدیریت اسلامی از ضروریاتی است که اسلام نیز بر آن تأکید داشته است البته بخشی از اصول کلی در مدیریت دینی به تقوا باز می‌گردد یعنی همراهی مدیریت جامعه در بخش خرد و کلان با ایمان به خداوند از موفقیت‌های بیشتری برخوردار خواهد بود؛ توکل بر خداوند و تقوا اصول کلی مدیریت هستند.

خدامحوری اصلی‌ترین وجه تمایز مدیریت اسلامی از دیگر مدیریت‌های جهان است

امام ‌جمعه رضوانشهر خدامحوری و احساس مسئولیت در برابر مردم را اصلی‌ترین وجه تمایز مدیریت اسلامی از دیگر مدیریت‌های جهان و ضامن عشق به مردم و احترام به آنان است، افزود: تفاوت مدیریت اسلامی و غیر اسلامی در نوع انگیزه‌ برای انجام مسئولیت اسن زیرا در مدیریت اسلامی مسئولیت با انگیزه الهی و صرفا برای جلب رضایت خدا انجام می‌شود فردی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته و با انگیزه الهی وظایف خود را انجام دهد، قطعا مصالح جامعه را بر مصالح فردی ترجیح داده و همه تلاش وی در راستای پیشبرد اهداف اسلام و قرآن است.

این کارشناس دینی با تأکید بر اینکه انسان در مسیر تکامل جسمی و روحی دچار تنش‌هایی می‌شود که برای مدیریت او مضر است، تصریح کرد: تقوا می‌تواند به مدیران مصونیت دهد و مدیران از هر کسی بیشتر نیازمند به مصونیت روحی و فکری هستند؛ مدیران اول باید مدیریت نفس خود را داشته باشند، سپس مدیریت خانواده تا در مرحله سوم بتوانند جامعه را مدیریت کنند؛ اگر مدیریت نفس نداشته باشیم مدیریت ما تصنعی می‌شود و مدیریت تصنعی مدیریت بر جسم است نه بر روح و فکر؛ مدیریت نفس در بن‌بست‌های و ناکارآمدی عوامل مادی معلوم می‌شود.

وی مدیریت اسلامی را نشئت گرفته از قرآن و منطبق با احکام الهی خواند و افزود: در دیدگاه اسلام به مدیریت از بعد دیگری نگریسته می‌شود و احکام آن نیز مبتنی برخواست این و آن نمی‌باشد، بلکه بر اساس بینش و اعتقادات مذهبی تدوین می‌یابد در واقع انسان مخلوق و بنده خداوند متعال است و در عبودیت الله است که به حریت و آزادی رسیده و مسیر رشد و کمال را طی می‌نماید؛ لذا آنچه که مدنظر قرار می‌گیرد، ایجاد شرایط تعالی و تکامل وی در جهت سیر الی‌الله است.

امام ‌جمعه رضوانشهر با بیان اینکه مدیریت در اسلام به معنای تحقق اهداف عالیه الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است، بیان کرد: مدیر، شخصی است مسلمان، مؤمن، مطلع و مطیع نظام ولایی اسلام و مسئولیت اجرای احکام متعالی مکتبی را بر عهده دارد که مرجع آن فقه متعالی و حکومت اسلامی است، مدیریت اسلامی در جامعه کنونی در شخص ولی فقیه مصداق می‌یابد که به منظور تحقق اهداف متعالی دین مبین اسلام به تفویض اختیارات در سطوح عالیه حکومتی پرداخته و اقدام به انتصاب مسئولین در رده‌های مختلف می‌نماید و از این طریق، مدیریت به واسطه ولی امر اعمال می‌شود.

سیره اخلاقی، علمی و سیاسی اهل بیت(ع) منشوری از مدیریت صحیح در اسلام است

حجت‌الاسلام حبیبی با بیان اینکه سیره اخلاقی، علمی و سیاسی اهل بیت(ع) منشوری از مدیریت صحیح در اسلام است گفت: مراعات کردن عرصه اخلاق، فضائل و هنجارهای متعالی انسانی در عرصه مدیریت اسلامی امری ضروری و نخستین گام در اخلاق مدیریت اسلامی، طراحی و تنظیم اخلاق شخصی مدیر است و در مراحل بعد اخلاق مدیر در عرصه اجتماعی، خانه و خانواده تعریف می‌شود.

وی با تصریح بر اینکه برای محقق شدن مدیریت اسلامی در جامعه، رهبران و مسئولین باید شیوه مدیریت صحیح و عقلانی اهل بیت(ع) را سرمشق و الگوی مدیریت و رهبری خود قرار دهند، خاطرنشان کرد: مدیران جامعه اسلامی باید دارای ویژگی‌های قرآنی و دینی باشند تا بتوانند اصول مدیریت اسلامی را در جامعه به اجرا گذارند؛ بنا‌بر آیات قرآن ‌کریم مسلمان واقعی کسی است که در عقیده و اخلاق و عمل تابع و تسلیم آیات قرآن ‌کریم باشد و تنها در این صورت است که مدیریت اسلامی در سطح جامعه تحقق می‌یابد چرا که در قرآن ‌‌کریم انگیزه‌های اسلامی برای ایفای مسئولیت به انگیزه‌های فردی و گروهی افراد ترجیح داده شده است.

وی متذکر شد: مسلمانان در جامعه تحت امر خود باید روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، روابط خانوادگی و مسائل معنوی، مسائل بیرون از جامعه، ارتباط مسلمانان با غیر مسلمانان و ارتباط با سایر مسلمانان را بر اساس مدیریت اسلامی تدوین کنند که در آیات قرآن بدان پرداخته شده است، در مدیریت اسلامی باید در بخش نظری و عملی و برای تحقق بخشیدن به مدیریت اسلامی فعال باشیم؛ در عمل نیاز است بدان پرداخته شود تا به مدیریت صحیحی که آیات قرآن می‌فرماید برسیم.