حجت‌الاسلام حبیبی: امام حسن(ع) تجسم عالی فضايل انسانی و مقتدای صالحان عالم است
54 بازدید
محل مصاحبه :
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

حجت‌الاسلام حبیبی:

امام حسن(ع) تجسم عالی فضايل انسانی و مقتدای صالحان عالم است

گروه اجتماعی: امام‌ جمعه رضوانشهر با بيان اينكه امام‌حسن(ع) تمامی توان خويش را در راه انجام امور نيك و خداپسندانه به كار می‎گرفت و اموال فراوانی در راه خدا می‎بخشيد، گفت: امام حسن(ع) تجسم عالى فضايل انسانى و مقتداى پاكان و صالحان عالم است.

حجت‌الاسلام والمسلمين حبيبی، امام ‌جمعه شهرستان رضوانشهر در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) شعبه گيلان، با بيان اينكه امام حسن مجتبی(ع) قلبی پاك و رئوف نسبت به دردمندان و تيره‌بختان جامعه داشت اظهار كرد: آن حضرت با خرابه‌نشينان دردمند و اقشار مستضعف و كم‌درآمد همراه و همنشين بود و درد دل آنها را با جان و دل می‎شنيد.

وی با بيان اينكه امام‌حسن(ع) تمامی توان خويش را در راه انجام امور نيك و خداپسندانه به كار می‌گرفت و اموال فراوانی در راه خدا می‎بخشيد، افزود: امام حسن(ع) تجسم عالى فضايل انسانى و مقتداى پاكان و صالحان بود و خود بهره بسياری از خلق و خوى رسول خدا(ع) داشت؛ آن حضرت هيچگاه خدا را فراموش نكرد و در تمام عمر خويش به ياد محبوب بود و از دورى دوست و خوف داشت و از عظمت او اشك مى‌ريخت.

امام‌جمعه رضوانشهر با بيان اين نكته كه هر كدام از اهل بيت(ع) با وجود حد اعلی كمال در درجات انسانی دارای يك يا چند صفت مشخص بوده‌اند كه از طرف خود اهل بيت(ع) به آنها اطلاق شده است، اضافه كرد: ميان اهل بيت(ع) كسی كه از او بارها و بارها صفت كرامت آشكار شده است وجود مبارك امام حسن مجتبی(ع) است.

حجت‌الاسلام حبيبی نشانه ديگر از عظمت و كريم بودن امام حسن(ع) را بی‎اعتنايی به مظاهر فريبنده دنيا دانست و گفت: در روايات داريم كه آن حضرت در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارايی خود را در راه خدا خرج كردند و سه بار نيز ثروت خود را به دو نيم كردند و نصف آن را برای خود و نصف ديگر را در راه خدا به فقرا بخشيدند.

اين كارشناس مذهبی با بيان دليل كريم بودن امام حسن مجتبی(ع)، متذكر شد: اين بخشندگی‌ها و كارهای نيكويی كه از امام حسن(ع) در مسير خير و احسان و كمك به طبقات درمانده و نيازمند انجام می‎گرفت و آنچه را كه داشت به آنها می‎بخشيد، باعث شده كه به ايشان كريم اهل بيت(ع) گفته شود؛ صفت كريم نشان‌دهنده اوج ظهور اين صفت در سبط اكبر(ع) است.

وی ادامه داد: مهمترين كرامت و كريم بودن امام‌حسن(ع) آن است كه هيچ كسی را از در خانه خود طرد نمی‌كردند، بلكه همه كسانی كه به محضرشان می‌رسيدند دست خالی برنگشته و نيازهای آنها خواه نياز مادی يا معنوی، احتياج علمی يا عملی ايشان برآورده شده و مورد تفقد و اكرام آن وجود نورانی قرار می‌گرفتند.

حجت‌الاسلام حبيبی به اخلاق حسنه امام‌حسن(ع) اشاره كرد و يادآور شد: شواهد تاريخی فراوانی وجود دارد كه امام حسن مجتبی(ع) حتی نسبت به دشمنانش كه بيشتر اهل جهالت و غفلت بودند اخلاق كريمانه داشتند چه بسا با رفتار كريمانه امام دگرگون و منقلب می‌شدند.

اين استاد اخلاق امام حسن مجتبى(ع) را از مصاديق كامل بندگان مقرب الهى دانست كه در تمام حالات رو به سوى خدا داشت و خود را در محضر او می‌ديد و خوف عظمت الهى سراسر وجود او را پر كرده و تمام هستى او را فرا گرفته بود و اضافه كرد: امام حسن(ع) عابدترين، زاهدترين و برترين مردم زمان خويش بود؛ از راه‌هاى شناخت عظمت و برترى يك انسان اين است كه محبوب انسان‌هاى برتر و با فضيلت باشد كه اين صفت نيز در امام حسن(ع) بارز است.

وی قيام امام حسين(ع) را مرهون صلح و شخصيت امام حسن مجتبی(ع) دانست و گفت: امام دوم شيعيان با پذيرش صلح از خونريزی و كشتار شيعيان كه هدف اصلی معاويه بود، جلوگيری كرد و در موارد لازم با موضعگيری‌های قاطعانه خود، درباره رفتار خليفه وقت اعتراض می‌كرد؛ امام حسن(ع) با هوشياری و بزرگواری و به منظور حفظ اسلام و مسلمانان صلحی را پذيرفت كه بقا و رشد اسلام را در پی داشت.

امام‌ جمعه رضوانشهر به وضعيت فعلی اقتصادی كشور و ايجاد تحريم از سوی دشمنان اين ملت اشاره كرد و افزود: در اين وضعيت و با توجه به توطئه‌های دشمنان، بر همه فرض است تا با پيروی از رفتار كريمانه امام مجتبی(ع) نسبت به ترويج فرهنگ جود و سخاوت و رسيدگی به امور نيازمندان بيشتر تلاش نماييم.