درمکتب راضیه مرضیه بن بست وجودندارد
90 بازدید
تاریخ ارائه : 4/5/2015 12:46:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم:ياأيّتهاالنفس المطمئنةإرجعي إلى ربّك راضيةمرضية. فجر/27و28.راضیه...حضرت زهراسلام الله عليهاداراى صفت رضابود،يعنى هرسختى ومصيبت ورنجى راكه خدابراى اومقدركرده بود،تحمل مى ‏كردوبه آن راضى بود.سراسرزندگى فاطمه‏ ى زهرامملو ازغم بود، اما هيچ‏گاه سخنى ازاعتراض ونارضايتى به ميان نمى ‏آورد.همه جابه مقدرات الهي تن مى ‏دهدو كوچكترين اعتراضى ندارد،البته ايشان به بهانه‏ ى تقدير،دست ازمبارزه نكشيدندوبه وظيفه‏ ى خودعمل نمودند.فاطمه ‏ى زهرا سلام الله عليهابرسختيهاى دنياخرسندبود.جابربن عبداللَّه گويد: پيامبر واردمنزل فاطمه شدنددرحالى كه عبايى ازپشم شتربردوش حضرت فاطمه بودوبادست آسيامى ‏كردند.پيامبر نگاهى به فاطمه نمودو فرمود:عجله كن وتلخيهاى دنياراتحمل كن تافردا(در بهشت)به نعمتهاى آخرتى نائل گردى،چراكه خداوندبرمن نازل كرده است كه آنقدر پروردگارت به تومى ‏بخشدكه توراضى شوى، ولسوف يعطيك ربّك فترضى .مرضيه حضرت نه تنهابه مقدرات خدا راضى بود، بلكه درمقام رضابه حدى رسيده بودكه خدانيزازاوراضى بود.فاطمه عليهاالسلام،راضيه بود،يعنى دربرابرهرسختى  ايستادگى مى‏كردواعتراضى نداشت. «مرضيه»يعنى دراين مقام به درجه‏اى رسيده بود كه خدانيزاعمال اوراتأييد مى ‏كردوازتمامى اعمال او راضى بود.يعني مصداق كامل آيه‏ى«ياأيّتهاالنفس المطمئنةإرجعي إلى ربّك راضية مرضية» مى ‏باشد.درمکتب زهراس بن بستی وجودنداردنه حکومت نه فردونه خانواده.بن بست ندارد.ماخداداریم مابن بستی نداریم که ازتحریم هاواهمه داشته باشیم.مشكل گشاي مايك بعلاوه پنج نيست.تحریم زمان امام(ره)نسبت به حالاخیلی بیشتربود.غرب وشرق دربحران های سیاسی اقتصادی خودمانده اند.خدا وعده داده که گره گشای ازاین امت است درآیه ی 54 سوره مائده خداباپیامبر گرامی سخن می گویدوذکر خیرماایرانی هارامیکند.وقتي اين آيه نازل شدپيامبراكرم دست شان رابه شانه سلمان زدندو فرمودندهمشهريان اين شخص هستند.وواقعاهم همينطوراست نقش جمهوري اسلامي دردنيا موثروتعيين كننده است.امام حسین علیه‌السلام درگودی قتله گاه هم یاری خداراحس میکردندو باخدابودن راحس میکردندفرمودند:رضابقضائك"راضی ام.