مهربانی های پیامبر
143 بازدید
تاریخ ارائه : 1/16/2015 9:13:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم في محكم كتابه:لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌحَسَنَةٌلِّمَن كَانَ يَرْجُواللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَوَذَكَرَاللَّهَ كَثِيرًا.احزاب/21.درباره مهرباني هاي پیامبردرچندفرازمطالبي عرض مي كنم.حضرت اهل عفووگذشت بودند؛به واسطه اذيت وآزارفراوان قریش حضرت به«ثقیف»پناهنده شدند.آنهاهم بعضي ازاوباش واراذل راعلیه حضرت تحريك كردند.جبرئیل برایشان نازل شدوگفت:خداوندحیله ونیرنگ قومت علیه تووپاسخی راکه به تودادند،شنیدواینک به فرشته کوه هافرمان داده است تاهرچه درباره آنان می خواهی به اوفرمان دهی واواجراکند.دراین هنگام،فرشته کوه هابه حضرت سلام کردوایشان رامخاطب قراردادوگفت:مرابه آنچه خواهی فرمان ده که اگرخواهی دوکوه دوجانب مکّه رابرروی آنان بخوابانم.پیامبرمهرباني هافرمودند: پروردگارا! قوم مرابیامرزکه آنان نادانند.نقل دیگرجبرئیل به پیامبرگفت:خدابه آسمان وزمین وکوه هادستورداده درفرمان توباشند،پیامبر(ص)فرمودند:عذاب راازامّت خودبه تأخیرمی افکنم تاشایدخداتوبه آنان راقبول كند.عایشه دروصف اخلاق رسول خدا(ص)می گوید:اونه بداخلاق بودونه دشنام گوونه پرخاشگر و غوغاگر;درکوچه وبازار،بدی رابابدی مقابله نمی کرد،بلکه عفووگذشت داشت.درجریان جنگ «احد»، دندان های جلوی دهان پیامبر شکست و صورتش شکاف برداشت. اصحاب بسیار ناراحت شدندوازآن حضرت خواستندکه دشمن رانفرین کند.اماپیامبر(ص)به آنهافرمودند:انّی لم ابعث لعاناًولکنّی بُعثتُ واعیاًورحمةً»من ناسزاگومبعوث نشده ام،بلکه دعوت کننده ومایه رحمت ومهرباني برانگیخته شده ام،سپس به جای نفرین دعاکردند:اللهمّ اهدقومی فانّهم لایعلمون.يكي ازاصحاب به پیامبر(ص)عرض کرد:پدرومادرم به فدایت!ای رسول خدا،نوح برقوم خودنفرین کردوگفت:رَبِّ لَاتَذَرْعَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّاراً.نوح/26.شمابه جای نفرین برای دشمن دعامی کنی ومی گویی:خدایا!قوم مراهدایت کن،زیراناآگاه هستند؟پرهیزازارعاب وخشونت درتبلیغ اسلام؛پیامبر اکرم(ص)ازارعاب وخشونت درتبلیغ ودعوت اسلامی استفاده نکردند،برخلاف دشمنان اسلام که مدعی انداسلام دین شمشیراست،قرآن می فرماید:ادْعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِوَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.نحل/125.منطق قرآن منطق حکمت،برهان،استدلال،موعظه وسخن احسن است.مهرورزی درمسائل شخصی وصلابت درمسائل اصولی؛مهرورزی وملایمت پیامبردرمسائل شخصی بود.درمسائلی که مربوط به شخص پیامبربود،گذشت مي كردند.اگربدی وظلمی به شخص ايشان می شد،بامهرباني می گذشتند;امااگرنسبت به ارزشهاي الهی تعدّی وتجاوزمی شد،باکمال قاطعيت وبدون ذرّه ای گذشت،برخوردمی کردند.عایشه در وصف پیامبر می گوید:هرگزندیدم که رسول خدا مادام که چیزی از حرمت های الهی هتک نشده بود، به خاطر ستمی که به شخص او روا شده بود، در صدد احقاق حق برآیند; اما هرگاه به چیزی از حرمت های الهی تعدّی می شد، نسبت به آن خشمگین ترین افراد بود.