چندمطلب درباره موانع ازدواج
108 بازدید
تاریخ ارائه : 10/11/2014 11:52:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم قال الله العظیم فی محكم كتابه:وَأَنْکِحُواالْأَیامى‏ مِنْکُمْ وَالصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَإِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوافُقَراءَیُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ».نور/32.چندمطلب درباره موانع ازدواج عرض می كنم بسیاری ازافرادبه خاطر اینكه خواستگارفقیر است،جواب منفی به او می دهندوبسیاری از جوانان برای خواستگاری به درخانه ی افرادفقیرنمی روند. بلكه سراغ ثروتمندان را می گیرد.البته زمان نزول این آیه شریفه هم افرادفقرونداری،رابعضی هابهانه ای بودبرای ازدواج نكردن مطرح می كردند،آیه نازل شد:مردان وزنان بی همسرخودراهمسردهید،همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛اگر[زوجین]فقیرهستندخداوندآنهاراازفضل خودبی نیازمی سازد،خداوند وسعت بخش وآگاه است.»پیامبراكرم (ص)بعدازنزول این آیه فرمودند:مَنْ تَرَكَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ،فَقَدْسَاءَظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ،إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ إِنْ یَكُونُوافُقَراءَیُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه.كسی كه ازترس فقرازدواج نمی كندسوءظن به خدادارد.خدافرموده اگرفقیرباشند.....فرق یک مومن وغیرمومن که هیچگونه اعتقادی به خدا ندارد چیست؟آیاخداازنظر مالی نمی توانداوراتأمین بکند.می فرماید:اى مردم، همه شما به خدا نیازمندید و خداست كه بى‏نیازاست.او خالق و حافظ و رازق ماست.دردعاهاامامان معصوم ع به ماآموختندكه زندگیِ همراه باروزیِ فراوان راازخدابخواهیم مثل دعاهای:اللهم ارزقنارزقاحلالاطیباواسعا...به خدا اعتماد کنیم وازاودرخواست کمک کنیم.حضرت امیرمی فرماید:از خداوندبرای كفایت نیازهایم مددمی جویم زیراكه هرگزفقیرنشودهركه راكه خداكفایت كند.یک صبح به اخلاص بیابردرما  گرکارتوبرنیامدآنگه گله کن..بعد از دعا و توکل،حل مشكل فقر،همّت آحادمردم وبویژه بزرگان هر منطقه را می طلبدتااینکه به مصداق آیه ی شریفه ی«تَعاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوى؛درراه نیکی وپرهیزگاری باهم تعاون کنید.مائده/2.حتی وقف كننداموال وزمین ومال التجاره هایشان رابرای ازدواج افرادفقیرتاخانواده تشكیل بشود. تشریفات و مخارج غیر لازم ازدواج حذف گردد و هزینه های بی مورد از میان برود و ساده زیستن و توجه به معنویات به عنوان یك اصل، دنبال شود تا ازدواج برای همگان آسان باشد.اگرچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند:انَّ مِن سُنَنِ المُرسَلینَ الاِطعامُ عِندَالتَّزویجِ.سوردادن واطعام درازدواج،ازسنت پیامبران است.(فروع کافی، ج 5،ص 367.)پیامبرخدا (ص)درهنگام تزویج «میمونه‏»ولیمه دادندوباغذای معجون خرما از حاضرین پذیرایی فرمودند.فروع کافی، ج 5، ص 368.ولی گاهی مشاهده می شود که مخارج سنگین تالارهاوغذاهای رنگارنگی که مرسوم شده، برای بعضی از خانواده هاکمرشکن است.متاسفانه سبك وشیوه زندگی های ماعوض شده كه جوانهارادرخانه هازندانی كردیم.اقوام و بستگان و دوستان نزدیک باهمتی بلندوارد عرصه بشوندوباتقدیم هدایای نقدی و غیر نقدی،بخشی از هزینه های عروسی را تأمین کنند. اینهاهم بعدادست شان آمدوخودشان راجمع وجوركردندجبران می کنند.مشكل مسكن هم گرچه یک مشكل اساسی است،ولی نبایدسدراه ازدواج گردد.زیرا؛اولاً:بسیاری ازافرادهستندکه ازاول زندگی دریك اتاق زندگی می كردندوخانه نداشتندولی پس از ازدواج، با سعی و تلاش این مشكل را حل كرده و دارای مسكن شدند و مسأله ی مستأجری نتوانست مانع ازدواج بشود.ثانیا:زیانهای بی همسری بسیاربیشترازمشكل مسكن است.ومشكل مسكن بسیار كمتر از ترك ازدواج است.ثالثا:مشكل مسكن باید با همت و كاردانی بر اساس روحیه ی استقلال طلبی و بعلاوه تعاون و همكاری دولت و ملت و خصوصاً خیرین محترم حل گردد.