اهمیت وآداب دعا
83 بازدید
تاریخ ارائه : 10/11/2014 12:41:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم.قال الله العظیم:قل مایعبابكم ربی لولادعاؤكم فقدكذّبتم فسوف یكون لزاماً.فرقان/77.خداوند دراین آیه شریفه با لحنی منحصربه فرددرباره حقیقت دعامی فرماید:بگواگراهل دعانباشیدخداوندتوجه خاص به شمانمی كند.ازامام باقرع پرسیدند:كثرةالقرائةافضل اوكثرةالدعا؟قال:كثرةالدعاءافضل وقرأهذه الأیة.فرمود:كثرت دعامطلوبتراست واین آیه راتلاوت كردند.برخی ازآداب دعا:1ـ نام بردن حاجت؛امام صادق علیه السلام فرمود: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَعْلَمُ مَا یُرِیدُالْعَبْدُإِذَادَعَاوَلَكِنَّهُ یُحِبُّ أَنْ یُبَثَّ إِلَیْهِ الْحَوَائِجُ.خداوندمی داندكه بنده اوچه چیزی اراده كرده ولی دوست داردكه حوائج به سمت اوعرضه شود.2ـ تعمیم دادن در دعا؛عن ابی عبدالله ع قال قال رسول الله ص اذا دعا احدكم فلیعمّم فانه اوجب للدعا. هرگاه هرگاه كسی ازشمادعامی كندتعمیم دهدچه اینكه چنین كاری در دعا لازم تر است.3ـ اجتماع در دعا:درقرآن می خوانیم: واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم.همراه با كسانی كه خداوند را می خوانند صبر كن.دعا در جمع گاه مطلوب است در مباهله خداوند دستور به اجتماع داد.امام صادق ع فرمود:كان ابی اذاحزنه امرجمع النساءوالصبیان ثم دعاوامنّوا.پدرم هرگاه غمگین می شدخانواده خویش راجمع می كردوحضرت دعامی كرد و آنان آمین می گفتند.در روایت آمده:الداعی و المومن شریكان فی الاجر.دعا كننده و آمین گوینده در پاداش شریك هستند. 4ـ‌حالت بكاء؛اگرممكن باشد.چون دلالت بررقت قلب می كندودلیل اخلاص است واجابت رانزدیك می كند.امام صادق ع فرمود:اذااقشعرجلدك ودمعت عیناك ووجل قلبك فدونك دونك.هنگامی كه پوست بدنت لرزید و چشمانت گریان شد و قلبت خائف شداجابت حاجت خود را نزدیك خود ببین.خداوندبه عیسی وحی كرد :‌یا عیسی هب لی من عینیك الدموع ومن قلبك الخشوع.از قلبت خشوع و از چشمانت گریه ببخش.5.اعتراف به گناه قبل از سوال و درخواست: امام صادق ع فرمود: انما هی المدحةثم الثناءثم الاقراربالذنب ثم المسألةانه والله ماخرج عبدمن ذنب الابالاقرار.ابتداء مدح وثناءوسپس اقراربه گناه ودرخواست چه اینكه بااقراربه گناه آدمی بخشیده می شود.6ـ درخواسته های خود توجه كند و به عظمت و قدرت خداوند فكر نمایدبه دعاهای وارده از معصومین توجه نماید.نقل شده پیامبراین دعارامی خواند:اللهم انی اسئلك من كل خیراحاط به علمك واعوذبك من كل شراحاط به علمك اللهم انی اسئلك عافیتك فی اموری كلّهاواعوذبك من خزی الدنیاوعذاب الأخرة.خدایاازتمام خیری كه علمت به آن احاطه داردازتومسألت می كنم وازتمام شری كه علمت به آن احاطه داردبه توپناه می آورم و عافیت راازجمیع امورازتومی خواهم وازخواری دردنیاوعذاب آخرت به توپناه می برم.