درس هایی ازامام صادق علیه السلام
65 بازدید
تاریخ ارائه : 8/23/2014 1:02:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم فی محكم كتابه:یاایهاالذین آمنوااتقواالله وكونوامع الصادقین.توبه/119.بنابه روایات هم شیعه وهم سنى مقصوداز«صادقین»محمّدصلی الله علیه وآله وآل‏ محمّدعلیهم السلام مى ‏باشند.البنه درآیه 177سوره ‏ى بقره،اهل ایمان،انفاق، نماز،وفاى به عهدوصبردربرابرمشكلات راهم صادق مى‏ شمارد.درس هایی ازامام صادق علیه السلام ..درس اول:قطب الدّین راوندى روایت كرده:روزى ازامام جعفر صادق علیه السلام سؤ ال كردند:روزگارخودراچگونه سپرى مى فرمائى؟فرمود:عمرخویش رابرچهارپایه وركن اساسى سپرى مى نمایم :مى دانم آنچه كه روزى براى من مقدّرشده،به من خواهدرسیدونصیب دیگرى نمى گردد.مى دانم داراى وظائف ومسئولیّت هائى هستم،كه غیرازخودم كسى توان انجام آن هاراندارد.مى دانم مرامرگ درمى یابدوناگهان بدون خبرقبلى مرامى رباید؛پس بایدهرلحظه آماده مرگ باشم.ومى دانم خداى متعال برتمام اموروحالات من آگاه وشاهداست وبایدمواظب اعمال وحركات خود باشم. درس دوم:درروایت واردشده:هرگاه امام علیه السلام درباغستان ومزرعه،بیل دردست داشته ومشغول كشاورزى وكارگرى بود؛واصحاب ودوستان،حضرت را با آن حالت مشاهده مى كردند،عرضه مى داشتند: یاابن رسول اللّه!چرادراین موقعیت خودرابه زحمت انداخته اید؟!اجازه فرمائید تاماكمك كنیم وشمااستراحت نمائید؟درجواب مى فرمود:مرابه حال خودواگذارید،من علاقه مندم كه خداوندمرادرحالتى مشاهده نمایدكه بادست خودزحمت مى كشم وكارمى كنم وجسم خودرابراى بدست آوردن روزى حلال به زحمت ومشقّت انداخته امدرس سوم:مرحوم نراقى نقل می كند:شخصى نزدامام علیه السلام حضوریافت؛وعرضه داشت:یاابن رسول اللّه! پدرم پیروضعیف گشته است به طورى كه همانند بچّه كوچك باید در خدمت اوباشم ؛ و نیز او را براى قضاء حاجت بغل مى كنم .حضرت فرمود: چنانچه توان داشته باشى باید این كار را ادامه دهى ؛ و نیز باید با كمال ملاطفت و مهربانى برایش لقمه بگیرى و دهانش بگذارى .و انجام این امور فرداى قیامت ، راه ورود به بهشت را برایت آسان مى گرداند.درس چهارم:صفوان جمّال می گوید:روزى در خدمت آن حضرت بودم ، كه فرمود:اى صفوان ! آیا تعداد سفیران و پیامبرانى راكه خداوندبراى هدایت بندگان؛مبعوث نموده،مى دانى؟عرض كردم:خیر،نمى دانم .فرمود:خداوند یك صدوبیست وچهارهزارپیغمبربرانگیخت و به همان تعدادنیزوصىّ وجانشین منصوب ومعرّفى كرده،كه تمامى آن ها اهل صدق حدیث و اداى امانت و زاهد در امور دنیا بوده اند.سپس حضرت درادامه فرمود:خداوند متعال پیغمبرى بهتروبافضیلت ترازحضرت محمّدمصطفى صلى الله علیه و آله نفرستاد.و نیز جانشینى بهتروبافضیلت ترازجانشین آن بزرگواریعنى؛حضرت امیرالمؤ منین امام علىّ بن ابى طالب علیه السلام معرّفى نكرده است.درس پنچم:ابوجعفرخثعمى یكى ازاصحاب امام علیه السلام حكایت میكند:روزى حضرت كیسه اى كه مقدار پنجاه دینارپول درآن بود، تحویل من داد و فرمود: این ها را تحویل فلان سیّد بنى هاشم بده ؛ و به او نگو توسّط چه كسى ارسال شده.خثعمى میگوید: هنگامى كه نزد آن شخص تهیدست رسیدم و كیسه پول را تحویل اودادم،گفت : خداوند جزاى خیرش دهد. صاحب این كیسه ، هرچند وقت یك بار، مقدار پولى را براى ما مى فرستد و ما زندگى خود را با آن تاءمین وسپرى مى كنیم ؛ ولیكن جعفر صادق با آن همه ثروتى كه دارد، توجّهى به ما ندارد وچیزى براى ما نمى فرستد، و هرگز به یاد ما فقراء نیست .معناى داشتن اخلاص و ریاكارنبودن همین است،كه انسان نزدخداوندشناخته شود،نه این كه براى خداشریك قراردهد