منبرروزبیست ونهم ماه مبارک رمضان93؛مسجدجامع رضوانشهر
71 بازدید
تاریخ ارائه : 7/28/2014 11:00:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنامحمدوآله الطیبین الطاهرین سیمابقیةالله فی الارضین.مسئله شرعی:رهبر معظم انقلاب:میزان فطریه امسال را در شهر تهران 5000 تومان و در شهرستان ها نیز 4500 تومان اعلام کرده اند؛همچنین بر مبنای قوت غالب برنج نیز باید معادل سه کلیو گرم بر مبنای قیمت عرفی را پرداخت نمایند.بقيه مراجع عظام تقلید:گندم بین چهارتاپنج هزارتومان؛وبرنج پانزده هزارتومان... احكام زكات فطره:1.كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.2.انسان باید فطره كسانى را كه در غروب شب عید فطر نان‏خور او حساب مى‏شوند بدهد: كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود باشند یا شهر دیگر.3.اگر كسى را كه نان‏خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را مى‏دهد، لازم نیست ‏خودش فطره او را بدهد.4.اگر كسى موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نیست.5.اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنى شود، در صورتی كه شرائط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكات فطره را بدهد.6.كسی كه موقع غروب شب عید فطر، زكات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش ازظهر روز عید شرط‌ هاى واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.7.كسی كه فقط به اندازه یك صاع كه تقریبا سه كیلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنانچه عیالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یك صاع را به یكى از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگرى بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزى را كه مى‏گیرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد. و اگر یكى از آنها صغیر باشد، ولى او به جاى او مى‏گیرد و احتیاط آنست چیزى را كه براى صغیر گرفته به كسى ندهد.8.اگر انسان نان‏خور كسى باشد و پیش از غروب نان‏خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان‏خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.9.كسی كه دیگرى باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.10.اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى‏شود.11.اگر كسى كه فطره او بر دیگرى واجب است‏ خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى‏شود.12. زنى كه شوهرش مخارج او را نمى‏دهد، چنانچه نان‏خور كس دیگر باشد، فطره‏اش بر آن كس واجب است. و اگر نان‏خور كس دیگر نیست، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.13.فطره طفلى كه از مادر یا دایه شیر مى‏خورد، بر كسى است كه مخارج مادر یا دایه را مى‏دهد. ولى اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‌دارد فطره طفل بر كسى واجب نیست.13.انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.14.اگر كسى بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولى اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زكات فطره:1.فقیری كه فطره به او مى‏دهند، لازم نیست عادل باشد ولى احتیاط واجب آنست كه به شرابخوار و كسی كه آشكارا معصیت كبیره مى‏كند فطره ندهد.2.به كسی كه فطره را در معصیت مصرف مى‏كند نباید فطره بدهند.3.احتیاط واجب آنست كه به یك فقیر بیشتر از مخارج سالش و كمتر از یك صاع كه تقریبا سه كیلو است فطره ندهند.4.انسان نمى‏تواند نصف صاع را از یك جنس مثلا گندم و نصف دیگر را از جنس دیگر مثلا جو بدهد. و اگر آن را به قصد قیمت فطره بدهد اشكال دارد.5.مستحب است در دادن زكات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را، ولى اگر دیگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.6.اگر انسان به خیال این كه كسى فقیر است ‏به او فطره بدهد و بعد بفهمد كه فقیر نبوده چنانچه مالى را كه به او داده از بین نرفته باشد، مى‏تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره مى‏دانسته با احتمال می‌داده آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و الا، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.7.اگر كسى بگوید فقیرم، نمى‏شود به او فطره داد، مگر آن كه اطمینان پیدا كند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود كه فقیر است ‏یا انسان بداند كه قبلا فقیر بوده است. زکات فطریه سبب تضمین سلامتی و بقای عمر پرداخت کننده تا سال آینده می شود.ترجمه دعای روز:اللَّهُمَّ غَشِّنِی فِیهِ بِالرَّحْمَةِ وَ ارْزُقْنِی فِیهِ التَّوْفِیقَ وَ الْعِصْمَةَ وَ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ غَیَاهِبِ التُّهَمَةِ یَا رَحِیماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِین.خدایادراین روزمرابه رحمت خوددرپوشان وهم توفیق وحفظ ازگناهان روزی فرما ودلم راازتاریکیهای شک هاواوهام باطل پاک دارای خدای مهربان براهل ایمان. اللَّهُمَّ غَشِّنِی فِیهِ بِالرَّحْمَةِ ای خدا من را به رحمت خودت بپوشان؛ «غش» به معنی مخفی کردن است؛ اگر کسی عیب جنس را بپوشاند در اصطلاح می گویند: غش در معامله کرده است و در حدیث آمده است که:«لَیْسَ مِنَّامَنْ غَشَّ مُسْلِماً»کسی که آب در شیر می ریزد به مردم می فروشد مسلمان نیست؛ کسی که مال عیب دار را به دیگری می فروشد و عیب آن را مخفی می کند، مسلمان نیست.وَارْزُقْنِی فِیهِ التَّوْفِیقَ خدایابه من توفیق بده؛تاموفق به دعاومناجات ونمازشب...بشوم؛توفیق داشته باشم.وَالْعِصْمَةَخدایا من را از گناهان حفظم کن وَ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ غَیَاهِبِ التُّهَمَةِ.خدایا قلب من را از آلودگی های شک پاکیزه کن؛ یعنی من گرفتار شک نباشم؛ بعضی ها دچارشک وتردیدودودلی هستندووسوسه به سراغ شان می آید.خدایا مراازاین گرفتاری نجات بده.کسانی که گرفتار وسوسه هستند و در همه مسائل شک می کنند روزی صد مرتبه ذکرشریف "لاحول ولاقوةالابالله العلی العظیم"رابگویند.پیامبرص خطاب به سلمان می فرمایند:اَکثِرمِن قولِ لاحَول ولاقوة...این ذکررازیادبگو؛فاِنَهاکَنزٌمِن کُنوزِالجَنة... این ذکر از گنج های بهشت است.یَارَحِیماًبِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِین.ای خدایی که نسبت به بنده های مومنت اهل ترحم ومهربانی هستی این دعاهای من را اجابت کن. السلام علیك یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله آخرالعهدمنی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین