منبرروزبیست وهشتم ماه مبارک رمضان93؛مسجدجامع رضوانشهر
73 بازدید
تاریخ ارائه : 7/26/2014 3:59:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنامحمدوآله الطیبین الطاهرین سیمابقیةالله فی الارضین.مسئله شرعی:1.پرداخت زکات فطره برکسانی که درشب عید فطر،مکلف باشند،فقیرونانخوردیگران نباشند،واجب می‌شودکه باید زکات فطره خود و افراد تحت تکفل خود را بپردازند، چه افراد واجب‌النفقه باشند و چه واجب النفقه نباشند؛زکات فطره بر افرادغیرمکلف،غیربالغ وغیر عاقل وهمچنین بر افراد فقیر و مستمند وکسانی که نان خوردیگران هستند واجب نیست.2.وقت زکات فطره تاظهرروزعید فطر است وبسیاری از فقها فرموده‌اند بنابر احتیاط، پیش از خواندن نماز عید، زکات فطره پرداخت شود،زکات فطره هم واجب و هم عبادت است،مؤمنان توجه کنند که باید زکات فطره رابانیت پرداخت کنندوحتی‌الامکان سعی شودازوقت مشخص شده برای پرداخت زکات فطره تأخیرنشود،حتماً زکات فطره را در آن زمان بپردازند و اگر هم پرداخت در آن زمان امکان ندارد، حداقل از اندوخته جدا کنند. 3.مواردزکات فطره:گندم، آرد،نان،برنج،خرماوامثال آن...البته پرداخت قیمت موارد یاد شده هم اشکالی ندارد،احتیاط مستحب آن است که افراد برای پرداخت زکات فطره، قوت غالب خود را حساب کنند، یعنی اگر در زندگی‌شان بیشتر برنج می‌خورند، سه کیلو برنج برای هر فردی محاسبه کنند و بپردازند.4.مقدار زکات فطره:برای هرنفربه مقداریک ساع(سه کیلو)...مثلاسرپرست یک خانواده پنج نفره باید 15 کیلو گندم، آرد، نان، برنج، خرما و مانند آن بپردازد.خوب است افرادی که تمکن مالی دارند قیمت بالاتررابپردازند. 5.موارد مصرف زکات فطره:همان مصارف هشتگانه اعم ازفقرا،مساکین،درراه ماندگان،بدهکاران،فی سبیل الله،فی الرقاب،غارمین ومولفه قلوبهم است،بسیاری از فقها بر حسب احتیاط فرموده‌اند که زکات فطره به فقیرومستمندمؤمن پرداخت شود، که خوب است مؤمنان به این احتیاط عمل کنند.فقیرکسی است که خرج زندگی‌اش را کم می‌آورد و مخارجش بیشتر از درآمدش است ولزوما فردگدانیست.6.اگرکسی نتواندزکاتش رامستقیمابه فقیربپردازداگر امکان دارد مبلغ زکات فطره را از اموالش جدا کرده و کنار بگذارد تا بعدا بپردازد و اگر مؤسسات و سازمان‌های مورد اطمینانی وجود دارند که مصرف زکات فطره می‌پردازند می‌تواند به آنها بپردازد.7.فطریه مهمان یک شبه:بیشترفقهافرموده‌اندکه زکات فطره میهمان یک شبه بر عهده خودش است،زکات فطره میهمانی که غروب شب عید فطر آمده و چند شب دیگر هم می‌ماند و عرفا می‌گویند خرجش با صاحب‌خانه است، برعهده میزبان می‌باشدامازکات فطره میهمان یک شبه که صدق نان‌خور نمی‌کند،برعهده خودش است.8.زکات فطره افرادی که در پادگان‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات، شیفت شب کاری و یا در مراکز درمانی به عنوان پرستار و دکتر مشغول به کار هستند و همان‌جا افطار می‌کنند، بر عهده پادگان، بیمارستان، اداره و امثال آن نیست؛ اگرچه براساس فتاوا زکات میهمان برعهده میزبان است، اما غالب فقها فرموده‌اند میهمانی که نان‌خور به حساب آیدآن هم نان‌خورشخص نه نان‌خوربیت‌المال؛بنابراین زکات فطره برعهده آنان نیست.9.اگرخرج فردی به عهده خودش است،بایدخودش زکات فطره رابپردازد،امااگرخرج اوراافراد دیگر مانند پدر و مادر برعهده دارند، زکات فطره برعهده آنان است، دانشجویانی که در خوابگاه‌ها هستند و ممکن است غذا به آنها بدهند نیز همین حکم را دارند و افرادی هم که از سال‌های قبل زکات فطره بدهکار هستند و نپرداخته‌اند، آن را باید به قیمت روز محاسبه کنند.10.پرداخت زکات فطره برای فرزندتازه متولدشده، فرزندخوانده و زن شاغل: زکات فطره بچه‌ای که شب عید و قبل از مغرب شب عید متولد شده باشد، باید پرداخت شود، اما اگر پس از آن متولد شود واجب نیست، بلکه مستحب است که پرداخت شود و فرزندخوانده هم اگر خرجی‌اش به عهده پدرخوانده یا مادرخوانده است، زکات فطره‌اش را هم باید آنها بپردازند.فطره زنی که شاغل است،درآمدداردامابه سبب طلاق گرفتن منزل پدرش زندگی می‌کند رابرعهده پدراست.زن اگرچه از سوی شوهرسابق هم مبلغی دریافت کند،اماچون فعلانان‌خورپدرش محسوب می‌شودومستقل نیست،زکات فطره این فرد را باید پدر بپردازد. 11.پرداخت زکات فطره غیرسادات بر سادات حرام است،افرادی که خودشان سیدنیستند،زکات فطره رانمی‌توانندبه سادات بپردازندوکسانی هم که سید هستند از غیرسید نمی‌توانند زکات فطره دریافت کنند، اما سادات می‌توانند زکات فطره خود را به سادات فقیر بپردازند.12.نكته آخر:زکات فطره تنها بر کسانی که روزه گرفته‌اند واجب نیست بلکه بر کسانی که روزه نگرفته‌اند چه با عذر و چه بدون عذر، یک واجب مستقل است که اگر دارای شرایطی که گفته شد، بودند باید زکات فطره خود را به عنوان وظیفه شرعی بپردازند.پیام قرآنی:درسوره شمس بعد از ذكر مساله تقوی و فجور می فرماید: قدافلح من زكیها: رستگار شد كسی كه نفس خود را از فجور و اعمال زشت پاك كرد و به زینت تقوی بیاراست.شخصی ازامام صادق(ع) پرسید معنای آیه قد افلح من تزكی چیست؟ فرمود: این است كه هركس زكات فطره بدهد، رستگار می شود. پرسید معنای آیه "و ذكر اسم ربه فصلی"چیست؟فرمود:این است كه (برای نماز عید) به سوی جبانه برود و نماز بخواند و منظور از جبانه، صحرا است.رسول خدا (ص) همواره در روزهای عید فطر، قبل از رفتن به مصلی، فطره را تقسیم می كرد و این آیه را می خواند: "قد افلح من تزكی و ذكر اسم ربه فصلی" السلام علیك یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله آخرالعهدمنی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین