منبرروزبیست ویکم ماه مبارک رمضان93؛مسجدجامع رضوانشهر
55 بازدید
تاریخ ارائه : 7/22/2014 4:00:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنامحمدوآله الطاهرین.قال الله العظیم فی محكم كتابه:قل لااسئلكم علیه اجراالاالمودةفی القربی.یكی ازواجبات برای مامسلمانان طبق آنچه درقرآن آمده ودرسخن پیامبراكرم واردشده مودت اهل بیت علیهم السلام است مودت ودوست داشتن اهل بیت ومودت هم صرفایك بحث عاطفی دراینجامطرح نیست دوست داشتن اهل بیت به معنای آن دوست داشتن هایی كه مادرامورخانوادگی داریم نیست چیزی فراترازاین موارداست بحث مودت اهل بیت مودت ومحبتی است كه باعمل توامان است اگرمودت ومحبت باشداماهیچ تشبهی به سیره ورفتارآن بزرگواران نداشته باشیم آن محبت ومودت موردنظرقرآن وآموزه های دینی نخواهدشد.یكی ازویژگیهای حضرت امیرالمومنین مظلومیت حضرت است.درروزقیامت سه چیزازانسان شكایت می كنندیكی مسجدی هست ازآن استفاده نمی شودودرآن برنامه های دینی ومذهبی ندارند.متولیان اینگونه مساجدبایدروزقیامت جواب بدهند...یكی ازشاكیان روزقیامت قرآن است اگرخوانده نشودامیرالمومنین هم قرآن ناطق هستندیكی دیگرازشكایت كننده هادرروزقیامت عالمی هست كه ازعلمش استفاده نمی شودیكی ازنمونه های بارزعالمی كه ازعلمش استفاده نشدحضرت امیرعلیه السلام است.حضرت می فرماید:انابطرق السماءاعرف من طرق الارض.من راه های آسمان راازراه های زمین بهترمی دانم.درقرآن آمده ملكه سبابرای انجام ماموریت حضرت سلیمان گفته بودمندریك چشم به هم زدنی این كارراانجام می دهم قرآن دررابطه بااومی گوید"علم من الكتاب"یعنی این شخص مقداری وجزئی ازعلم رادارابود.ولی دررابطه باامیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه الصلاةوالسلام دارد:وعنده علم الكتاب"تمام علم نزدحضرت هست.پیغمبرمكرم هم فرمود:انامدینةالعلم وعلی بابها؛من شهرعلمم وعلی درآن شهراست.اگركسی می خواهدبه علم برسدازراه امیرالمومنین بایدواردشود.ازحضرت بااینهمه كمالات استفاده نشدوحتی باایشان جنگیدند.بعضی هاخودشان هم قبول دارندفضیلت حضرت بالاترهست بعضی ازعلمای عامه درمقدمه تفسیرنهج البلاغه می نویسد:الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل...حضرت بااین موقعیت صدسال موردلعن واقع می شدحتی درخطبه های نمازجمعه؛صدسال تمام قبرامیرالمومنین مخفی بوددرزمان امام صادق قبرحضرت مشخص شد...امیرالمومنینی كه درتمام غزوات پیامبرشركت داشت بجزغزوه تبوك كه آن هم به فرمان پیامبربوددرمدینه ماند.سه فضیلت حضرت على...روزى معاویه به سعدوقاص اعتراض نمود كه چرا به على (ع ) ناسزا نمى گویى ؟او در پاسخ وى چنین گفت : من هر موقع به یاد سه فضیلت از فضایل على (ع ) مى افتم آرزو مى كنم اى كاش من یكى از این سه فضیلت را داشتم :1 - روزى كه پیامبر (ص ) او را در مدینه جانشین خود قرار داد و خود به جنگ تبوك رفت و به على چنین گفت : تو نسبت به من همان منصب را دارى كه هارون نسبت به موسى داشت جز این كه پس از من پیامبرى نخواهد آمد.2 - روز خیبر، پیامبر فرمود: فردا پرچم را به دست كسى مى دهم كه خدا و پیامبر، او را دوست دارند افسران و فرماندهان عالى قدر اسلام با گردنهاى كشیده در آرزوى نیل به چنین مقامى بودند، در فرداى آن روز پیامبر (ص )، على (ع ) را خواست و پرچم را به او داد و خدا در پرتو جانبازى على (ع ) پیروزى بزرگى نصیب ما نمود.3 - روزى كه قرار شد پیامبر (ص ) با سران نجران به مباهله بپردازد، پیامبر دست على ، فاطمه ، حسن و حسین (ع ) را گرفت و گفت :اللهم هؤ لاءاهلى) یعنى خدایا اینها اهل بیت من هستند.حضرت به امام حسن(ع)وصیت فرمودمرا شبانه غسل بده و شبانه دفن کن.عجیبه! خلیفه مسلمین وغسل شبانه؟! چرا؟ قضیه چه بوده است که حضرت وصیت كرد،مرا شب غسل بده وشب دفنم کن؟السلام علیك یااباالحسن یاامیرالمومنین یاعلی ابن ابیطالب یاحجةالله علی خلقه یاسیدناومولانااناتوجهناواستشفعناوتوسلنابك الی الله وقدمناك بین یدی حاجاتنایاوجیهاعندالله اشفع لناعندالله.