منبرروزشانزدهم ماه مبارک رمضان93؛مسجدجامع رضوانشهر
63 بازدید
تاریخ ارائه : 7/15/2014 3:18:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنامحمدوآله الطاهرین.مسئله شرعی:مواردی که زیادشدن رکوع نماز راباطل نمی کند:رکوع از واجبات رکنی نماز است که با کم و زیاد شدن عمدی یا سهوی آن نمازباطل می شودولی زیادشدن رکوع درنمازجماعت به سبب متابعت ازامام جماعت دربعضی مواردمثل اینکه سهوا زودتر از امام سر از رکوع بردارد که باید دوباره به رکوع برگرددیا سهوا زودتر از امام به رکوع برود که باید سر بردارد و با امام به رکوع برود. مواردی که تکرار نماز واجب است:1. پیش از وقت خوانده شده باشد.2.پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چپ قبله به جاآورده است.3.مسافردرجایی که بایدنمازش راشکسته بخواند،کامل خوانده یابرعکس.پیام قرآنی:مَاأَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍفَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَةٍفَمِنْ نَفْسِکَ...النساء، 79.آنچه ازنیکی به تورسد،ازسوی خداست وآنچه ازبدی به تورسد،ازسوی خودتوست...منظور از بدی و خوبی در این آیه برداشت ما انسانها از وقایع پیرامون خودمان است؟زیراهمانگونه که می دانیم هیچ تعریف مطلقی برا ی خوبی و بدی وجودندارد!واین نفس ماست که به طور نسبی امری را خوب و یا امری را بد می داند.و به همان اندازه که امری برای شخصی بد و ناگوار است برای دیگری مانند عسل شیرین است! مانند کشته شدن در راه خدا...کسانی که به درجه قرب الهی رسیده اند و اولیاء الله (نزدیکان خدا)شده اند.طبق این آیه واضح وروشن نبایدنه غم وحزنی داشته باشند ونه خوفی؟!أَلاَإِنَّ أَوْلِیَاءَاللَّهِ لاَخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَهُمْ یَحْزَنُونَ‌ ﴿یونس‏، 62﴾آگاه باشید!یقیناًدوستان خدانه بیمی برآنان است ونه اندوهگین می شوند.دربینش الهى، همه چیز مخلوق خداست «اللّه خالق كلّ شى‏ء»و خداهمه چیزرانیك آفریده.«احسن كلّ شى‏ء خلقه.سجده،7.آنچه به خدامربوط است،آفرینش است كه ازحُسن جدا نیست و ناگوارى‏ها وگرفتارى‏هاى ما، اوّلاً فقدان آن كمالات است كه مخلوق خدا نیست، ثانیاًآنچه سبب محرومیّت از خیرات الهى است، كردار فرد یا جامعه است.به تعبیریكى ازعلما،زمین كه به دورخورشیدمى‏گردد،همواره قسمتى كهروبه خورشید است، روشن است و اگر طرف دیگر تاریك است، چون پشت به خورشیدكرده وگرنه خورشید، همواره نور مى‏دهد. بنابراین مى‏توان به زمین گفت: اىزمین هر كجاى تو روشن است از خورشید است و هر كجاى تو تاریك است از خودتمى‏باشد.دراین آیه نیز به انسان خطاب شده كه هر نیكى به تو رسد از خداست وهربدى به تو رسدازخودت است.درآیه قبل خواندیم كه خوبى‏ها و بدى‏ها همه از نزد خداست و در این آیهمى‏خوانیم: تنها خوبى‏ها از اوست و بدى‏ها از انسان است و این به خاطر آناست كه بدى‏ها از آن جهت كه از انسان صادر مى‏شود به انسان نسبت داده شده واز آن جهت كه خود انسان و اراده او در تحت سیطره الهى است، به خدا نسبتداده مى‏شود. چنانكه اگر كارمند دولت خلاف كند،این خلاف هم به خودكارمندنسبت داده مى‏شود،وهم به دلیل آنكه اوكارمنددولت است، به دولت نسبتداده مى‏شود. امام رضاعلیه السلام مى‏فرماید:خداوند به انسان خطاب مى‏كند كه اراده و خواست تونیز از من است. در جهان بینى الهى، هر نیكى و زیبایى از خداست. «من حسنة فمن اللّه.تفسیرعیّاشى،ج‏1،ص 258..السلامعلیكیااباعبداللهوعلیالارواحالتیحلتبفنائكعلیكمنیسلامالله ابدامابقیت وبقیاللیلوالنهارولاجعله اللهآخرالعهدمنیلزیارتكمالسلامعلیالحسینوعلیعلیابنالحسین وعلیاولادالحسینوعلیاصحابالحسین