مسئله شرعی وپیام قرآنی روزیازدهم ماه رمضان
54 بازدید
تاریخ ارائه : 7/9/2014 3:35:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWz7DwRmuYVsx0JGdMq5SnalGnjqYtZIgiOQyhMMY0Zp_P5HBfP-0xBRaSبسمالله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین وصلیالله علی سیدنامحمدوآله الطاهرین.مسئله شرعی:احكام سلام كردن؛1.سلام كردن به دیگران مستحب، ولى جواب آن واجب است.2.سلام كردن به كسى كه درحال خواندن نمازمى باشد،مكروه است.3.اگركسى به نمازگزارسلام كند،بایدهمانطوركه اوسلام كرده جواب دهد;مثلاًاگرگفته:سلام علیكم»درجوابِ اوبگوید:«سلام علیكم»،ولى درجواب«علیكم السلام»بگوید:سلامعلیكم.4.كسى كه نمازمى خواند،جایزنیست به دیگران سلام كند.5.سلام رابایدفوراًجواب داد.6.اگر دو نفر همزمان به یكدیگرسلام كنند، بر هر یك واجب است كه جواب سلام دیگرى رابدهد.7.سلام كردن به كافرمكروه است واگراوبه مسلمانى سلام كند،احتیاط واجب آن است كه درجواب اوبگویدعلیك ویافقط بگوید:سلام. 8.مستحب است سواره به پیاده و ایستاده بهنشسته و گروه اندك به گروه زیادوكوچك به بزرگ سلام كند9...مستحب است درغیرنمازجواب سلام رابهترازآن بدهد،پس اگركسى بگوید:«سلام علیكم» مستحب است درجوابش بگوید:سلامٌ علیكم و رحمة الله.10.سلام كردن مرد به زن مكروه است، مخصوصاً به زن جوان.11.سلام را باید فوراً جواب داد.وجواب سلام بچّه نیز واجب است.پیام قرآنی:وَإِذَاحُیِّیْتُمْ بِتَحِیَّةٍفَحَیُّواْبِأَحْسَنَ مِنْهَآأَوْرُدُّوهَآإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْ‏ءٍحَسِیباً.نساء/86. وهرگاه شما را به درودى ستایش گفتند،پس شمابه بهتر از آن تحیّت گویید یالااقّل همانند آن را(درپاسخ)بازگویید كه خداوند همواره بر هر چیزىحسابرس است.تحیّت،سلام كردن به دیگران،یاهرامردیگرى است.كه باآرزوى حیات وسلامتى وشادى دیگران همراه باشد،مثل هدیه دادن.كنیزى به امام حسن‏علیه السلام دسته گلى هدیه داد،امام او راآزاد كردودرپاسخ سؤال مردم،این آیه راقرائت فرمود.دراسلام،تشویق به سلام به دیگران شده،چه آنان رابشناسیم یانشناسیم.وبخیل كسى شمرده شده كه در سلام بخل ورزد. و پیامبر به هر كس مى‏رسید حتّىبه كودكان،سلام مى‏داد.درنظام تربیتى اسلام،تحیّت تنهاازكوچك نسبت به بزرگ نیست،خدا،پیامبروفرشتگان،به مؤمنان سلام مى‏دهند.سلام خدا.«سلام على نوح فى العالمین».صافّات، 79.سلام پیامبر.اذاجاءك الّذین یؤمنون بآیاتنافقل سلام علیكم».انعام،54. سلامفرشتگان.تتوفّاهم الملائكة طیّبین یقولون سلام علیكم.نحل، 32.السلام علیك یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله آخرالعهدمنی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین