مسئله شرعی وپیام قرآنی روزهشتم ماه رمضان
61 بازدید
تاریخ ارائه : 7/6/2014 1:54:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنامحمدوآله الطيبين الطاهرین سيمابقةالله في الارضين.مسئله شرعي:پنج نکته درباره نگهداری سگ؛1.قَالَ جَبْرَئِيلُ ع يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّالَانَدْخُلُ بَيْتاًفِيهِ كَلْبٌ‏.جبرئيل گفت اي رسول خدا،مافرشتگان داخل خانه اي که درآن سگ باشدنمي شويم.قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعْاشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَانَدْخُلُ بَيْتاًفِيهِ كَلْبٌ.الكافي ج‏3. 2.سگی که درخشکی زندگی می کند حتی مو و استخوان وپنجه وناخن و رطوبت های آن ، نجس است.ولی سگ دریایی پاک است.(توضیح المسائل مسئله 105). 3.خرید و فروش  سگ  شکار و  سگ نگهبان ؛ باغ ؛مزرعه و گله  مانعی ندارد و جایز است. (فرهنگ  فقه جلد 4. صفحه 507).4.سگ بازی وآوردن سگ به خانه وماشین ترویج فرهنگ غلط غرب است وازنظربرخی مراجع،حرام است.(مسائل جدید محسن محمودی ج1ص186وج6ص232.استفتائات مکارم ج3.ص637.س1840).5.نگهداری ومواظبت ازسگ درنده ای که به افرادحمله می کندبرصاحبش واجب است ودرصورت کوتاهی دراین امرضامن جنایت سگ خواهدبود.فرهنگ فقه ج4.ص507پيام قرآني:سه عمل دروقت عصبانيت...الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِى الْسَّرَّآءِوَالْضَّرَّآءِوَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.‏آل عمران/ 134.سراءیعنی آنچه انسان راخوشحال می کند(ضراء)یعنی آنچه به انسان ضرر می زند و باعث بدحالی اومی شود.متقین در هر حال انفاق می کنند و تنگدستی مانع از انفاق آنها نمی شودو وسعت و گشایش هم باعث بخل آنها نمی گردد،(کظم )به معنای بستن سر مشک بعد از پرکردن آن بوده و وبطور کنایه درموردکسانى که ازخشم وغضب پرمى شوندوازاعمال آن خوددارى مى نمایندبکارمى رود.(غیظ)به معنى شدت غضب وحالت برافروختگى وهیجان فوق العاده روحى است،که بعد از مشاهده ناملایمات به انسان دست مى دهد.سیماى پرهیزگاران؛1 .آنهادرهمه حال انفاق مى کننددرراحتى ووسعت ودرمحرومیت ونداري.انفاق سخاوت مى‏خواهدنه ثروت.افرادتنگدست به مقدارتوانائى مى تواننددرراه کمک به دیگران انفاق کنند، وانفاق منحصربه مال وثروت نیست باعلم ودانش یامواهب دیگرهم مي توانيم انفاق كنيم.2.برخشم خودمسلطند(والکاظمین الغیظ)خشم وغضب خطرناک است واگرتعديل نشودبسیارى از جنایات و تصمیمهاى خطرناکى که انسان یک عمر باید کفاره و جریمه آن را بپردازد در چنین حالى انجام مى شود،(کظم غیظ)یعنی ابرازنکردن خشم و غیظ،متقين هنگامی که ازمردم اعمالی رامشاهده می کنندکه مرضی نظرشان نیست از آنها در می گذرند و با مردم نیکی می کنند و خداچنین کسانی را که اعمالشان را برای خدا خالص کرده اند وازجهت ثبات درایمان واستقامت درراه خدا اعمال خود را به بهترین وجه انجام می دهند دوست می دارد.پرهیزگاران خشم خودرافرومي برند.پیغمبراکرم فرمود:من کظم غیظاوهوقادرعلى انفاذه ملاه الله امناوایمانا؛آن کس که خشم خود را فرو ببرد با اینکه قدرت بر اعمال آن دارد خداوند دل او را از آرامش و ایمان پر مى کند.يعني فروبردن خشم اثرفوق العاده اى درتکامل معنوى انسان وتقویت روح ایمان دارد.3 آنهاازخطاى مردم مى گذرند(والعافین عن الناس).فرو بردن خشم بسیارخوب است امابه تنهائى کافى نیست زیراممکن است کینه و عداوت را از قلب انسان ریشه کن نکند، در این حال براى پایان دادن به حالت عداوت باید(کظم غیظ)تواءم با(عفووبخشش)گردد،لذابعدازصفت خویشتندارى وفروبردن خشم،مساءله عفووگذشت راذكركرده،البته منظورگذشت وعفوازکسانى است که شایسته آنندنه دشمنان خون آشامى که گذشت وعفوباعث جراءت وجسارت بیشترآنهامى شود.4.آنهانیکوکارند(والله یحب المحسنین).مرحله ى بالاترازعفووآن اينکه انسان نه تنهاباید خشم خود را فرو برد وباعفووگذشت کینه راازدل خودبشویدبا نیکى کردن دربرابر بدى(آنجا که شایسته است) ریشه دشمنى رادردل طرف ازبين ببرد و قلب او را نسبت به خودش مهربان كندبطورى که درآینده چنين صحنه اى تکرارنشود،اول دستور به خویشتن دارى دربرابرخشم،دوم دستوربه شستن قلب خود،وسوم دستوربه شستن قلب طرف مقابل مى دهد.روزى یكى از خدمتكاران امام سجاد ع درموقع شستشوى سروصورت آن حضرت،ظرف آب ازدستش افتادوسرامام ع رازخمى كرد.امام به اونگاهى كرد.اوفهميدكه امام ناراحت شده.بلافاصله گفت:والكاظمین الغیظ، امام فرمود:من خشم خودرافروبردم.اودوباره گفت:والعافین عن الناس،امام فرمود:ترا عفوكردم.اوگفت:واللّه یحبّ المحسنین،امام فرمود:تودرراه خداآزادهستى.تفسیر مجمع‏البیان و روح‏البیان.این حدیث شاهد زنده اى است بر اینکه سه مرحله مزبور هر کدام مرحله اى عالیتر از مرحله قبل است. السلام علیك یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله آخرالعهدمنی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین