مسئله شرعی وپیام قرآنی روزهفتم ماه رمضان
61 بازدید
تاریخ ارائه : 7/5/2014 7:35:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنامحمدوآله الطاهرین.مسئله شرعی:با چند شرط ربا در معاملات محقق می شود ؟پاسخ :اگر سه شرط با هم در معامله جمع شود آن معامله ربوی است 1.دو طرف معامله (كالا و عوض آن ) هم جنس باشد 2.هر دو وزنی یا پیمانه ای باشد 3.یك طرف زیاده داشته باشد ؛ فرقی ندارد زیادی همجنس باشد یا غیر هم جنس ، زیادی عینی باشد یا حكمی .مثال:قند و شكر و آب نبات همجنسند ، بنابر این معاوضه 5 كیلو شكر با 3 كیلو قند ربا است و یا معاوضه 5 كیلو قند با 5 كیلو گرم شكر به علاوه هزار تومان ، رباست  ـ معاوضه 10 كیلو برنج اروگوئه با 5 كیلو برنج ایرانی ، رباست و یا معاوضه 10 كیلو برنج اروگوئه با 10 كیلو برنج ایرانی به علاوه 5000 تومان رباست. ـ معاوضه 20 گرم طلای مستعمل و شكسته با 15 گرم طلای ساخته ، رباست و یا معاوضه 20 گرم طلای شكسته به علاوه 10 هزار تومان مزد ساخت ، رباست .منبع : كتاب شریعت آسان اثر حجه الاسلام دارینی مساله 515گرفته شده از توضیح المسائل مراجع جلد 2 مساله 2072...دوپیام قرآنی باسوال وجواب:نمازخواندن با كسالت وبیماری ازنشانه های چه كسانی است؟إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَاقَامُواْإِلَى الصَّلَوةِقَامُواْكُسَالَى یُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَایَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّاقَلِیلاً.نساء/142.همانامنافقان باخدامكروحیله مى‏كننددرحالى كه خدا(به كیفرعملشان)باآنان مكرمى‏كند.وهرگاه به نمازبرخیزندباكسالت برخیزند،آنهم براى خودنمایى به مردم وخداراجزاندكى یادنمى‏كنند.منافق،كسى است كه درظاهراحكام دینى رابه جاى مى‏آورد،امّاانگیزه‏هاى اوالهى نیست.نمازمى‏خواند،امّاازروى ریاكارى، كسالت وغفلت.اوگمان مى‏كندبااین روش خدارافریب مى‏دهد،درحالى كه نمى‏داندخودش رافریب داده وخدابه درون اوآگاه است وجزاى فریبكارى اورامى‏دهد. امام رضا علیه السلام مى‏فرماید: چون خداوند، جزاى خدعه آنان را مى‏دهد، به این كیفر الهى، خدعه گفته مى‏شود.تفسیر نورالثقلین.نمازمطلوب،عاشقانه،خالصانه ودائمى است.پیامبرص فرمودند:آنان كه نمازرابه آخروقت مى‏اندازندوفشرده مى‏خوانند،نمازمنافقان راانجام مى‏دهند.درّالمنثور، ج‏2، ص‏237قرآن نسبت به مؤمنان جمله‏ ى«اقامواالصلوة»به كارمى‏بردولى درباره‏ىمنافقین جمله‏ى«قامواالى الصلوة»وتفاوت میان«اقاموا»و«قاموا»تفاوتمیان برپاداشتن وبه پاخواستن است...فریبكارى،بى نشاطى درنماز،ریاكارى وغفلت ازیادخدا،ازنشانه‏هاى نفاق است.«ان المنافقین یخادعون،یراؤون،لایذكرون...منافقان بدانندكه باخداطرفند.وهوخادعهم....كیفر خدا متناسب با عمل است.كدام اعمال را انجام ندهیم تاگناهانمان بخشیده شود؟إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِیماً.نساء/31.اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى مى‏شوید پرهیز كنید، گناهان كوچكتان رابر شما مى‏پوشانیم و شما را در جایگاهى ارجمندواردمى‏كنیم.ازاین آیه استفادهمى‏شودگناهان،دونوعند:صغیره وكبیره.درآیه‏ى 49 سوره‏ى كهف آمده:مجرمان درقیامت،بادیدن پرونده‏ى اعمالخودمى‏گویند:این چه نامه‏ى عملى است كه هیچ گناه كوچك وبزرگى رافروگذارنكرده است.لایغادرصغیرةًولاكبیرةً.ازامام كاظم‏علیه السلام سؤال شدكه دراین آیه خداوعده‏ى مغفرتصغائررادرصورت اجتناب ازكبائرداده است،پس شفاعت براى كجاست؟امامفرمودند:شفاعت براى اهل كبائرامّت است.توحیدصدوق،ص407.گناه كبیره،طبق روایات،آن است كه خداوندوعده‏ى آتش به انجام دهنده‏اش داده است.كافى،ج‏2،ص‏276.یك نمونه ازگناهان كبیره‏اى كه وعده عذاب داده شده،تجاوزبهمال وجان مردم است.تعدادگناهان كبیره مختلف است چون كبائرهم درجاتى دارند.پاداش كسانى كه گناهان بزرگ را ترك مى‏كنند،آن است كه خداوندازگناهان كوچكشان بگذرد.ان تجتنبوا كبائر... نكفّر عنكم سیئاتكمالسلام علیك یااباعبداللهوعلی الارواح التیحلتبفنائك علیك منیسلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله اللهآخرالعهدمنیلزیارتكم السلام علی الحسینوعلی علی ابن الحسین وعلیاولادالحسینوعلی اصحابالحسین