ورودبه بهشت وجاودانگي؛روزششم ماه رمضان
58 بازدید
تاریخ ارائه : 7/4/2014 3:05:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم في محكم كتابه:وَأَمَّاالَّذِينَ سُعِدُواْفَفِى الْجَنَّةِخَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ السَّمَوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّامَاشَآءَرَبُّكَ عَطَآءًغَيْرَمَجْذُوذٍ.هود/108.خداوندمتعال درسوره مباركه هودآيه 108مي فرمايد:وامّاكسانى كه خوشبخت(وسعادتمند)شده‏اند،پس تاآسمان‏هاوزمین پابرجاست،دربهشت جاودانند،مگرآنچه پروردگارت بخواهد(این)عطایى قطع ناشدنى است.اين آيه درقرآن اشاره داردبه بحث جاودانه بودن وهميشه درداخل بهشت ماندن دارد.يكي ازدرخواست هاي همه ماازخدااين است كه خدايامارادربهشت جاودان خودت واردكن.دراين آيه اشاره به اين مطلب داردكه گرچه دست الهى در هر كارى باز است،حتّى براى بیرون كردن اهل بهشت از بهشت باشد،«الاّماشاءربك»امّاباتوجّه به فرازآخراین آیه«عطاءغیرمجذوذ»ووعده‏هایى كه خداداده،این كارراانجام نخواهد داد و وقتى كسى وارد بهشت شد، براى همیشه در آنجا خواهد ماند.مااعتقادراسخ داريم به اينکه حیات جاودانه تنهااختصاص به خداداردوهیچ فردی به غیرازخدانمی تواندحیات ازلی وابدی داشته باشدوفناونیستی درانتظارتمام موجودات است.درعین اعتقادبه اين مسئله يك نكته هست كه خيلي مسئله مهمي هست وآن اينكه تنهاراه واقعی رسیدن به حيات جاودان ورودبه بهشت است.واردشدن به بهشت ازچه راهي است؟جواب راباحديثي ازلقمان حكيم عرض مي كنم.في حكم لقمان فيماأوصى به ابنه أنه قال:يَابُنَيَّ تَعَلَّمْتَ سَبْعَةَآلَافٍ مِنَ الْحِكْمَةِفَاحْفَظْ مِنْهَاأَرْبَعاًوَمُرَّمَعِي إِلَى الْجَنَّةِ....الاختصاص: 341؛ پسرم!چهاركلمه ازآن هفت هزارچشمه رامى‏خواهم به تويادبدهم كه بايادگرفتن اين چهاركلمه،خداونددرقيامت،تورادوش به دوش من واردبهشت كند.قبل ازاينكه چهاركلمه راعرض كنم يك مطلبي راطرح مي كنم؛علت اينكه خداوندهفت هزارچشمه حكمت درقلب لقمان جارى كرده اززبان خودش:چون درمدت عمرخودم،تارك شش گناه بودم كه مادرهمه گناهان است؛زبانم به هيچ كلام آلوده‏اى آلوده نشد.درعمرم به اندازه ارزنى درهيچ برنامه‏اى خيانت نكردم.كارى كه دراين دنيابى ارزش بود،خودم راهزينه آن كار نكردم.درهمه عمرم به نامحرمى به حرام چشم نيانداختم.درهمه عمرم پاسبان زبانم بودم كه درحق خداوخلق به بيراهه نرودودرهمه عمرم به چيزى در اين عالم مادى طمع نكردم.بااين اعمال، هفت هزار چشمه حكمت در قلب من مى‏جوشد.پسرم! از اين هفت هزار، چهار كلمه از آن را براى توبگويم.كلمه اول:أَحْكِمْ سَفِيَنَتَك فَإنَّ بَحْرَكَ عَميقٌ»اين دنيايى كه در آن زندگى مى‏كنى، درياى عميقى است، كشتى خودت را در اين دريامحكم كن،كه بتوانى سالم از اين دريا عبور كنى.بهشت آن طرف دريا است، ولى تو با يك كشتى محكم برو، چون اين دريا، موج، فتنه، طوفان و جاذبه‏هاى زيادى دارد و كارهاى عجيبى روى اين دريا انجام مى‏گيرد.توكشتى خودت رامحكم كن.ائمه عليهم السلام مى‏فرمايند:منظورازاين كشتى، ايمان و ارتباط با خدا است. اين رابطه را قوى كن! «وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى‏»بقره/256؛ و به خدا ايمان بياورد، بى‏ترديد به محكم‏ترين دستگيره كه آن را گسستن نيست، چنگ زده است؛ و خدا شنوا و داناست.مومن به محكم‏ترين دست‏گيره خود را آويخته است.كلمه دوم:«خَفِّفْ حَمْلَكَ فَأنَّ العَقَبَةَ كَئُودٌ»جايى كه تو را مى‏خواهند ببرند،سربالايى آن خيلى سنگين وسخت است،هرچه مى‏توانى بارگناهانت را كم كن،سبك بارباش چون اگربارت سنگين باشد،پايين سرازيرى مى‏مانى و نمى‏توانى بروى.قرآن و روايات به مامى‏گويند:هفت طبقه جهنم درهمين كره زمين است.بهشت رامى‏گويد:عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى‏.نجم/14؛محلى به نام«سدرةالمنتهى»است.يعنى نهايت مخلوقات خداوند.كلمه سوم:«وَ اكْثِر الزّادَ»تاامكان دارد،توشه بردار.درروايت داردورشكسته ترين افرادكساني هستندكه امكانات براي بهره برداري آخرت شان داشتندولي استفاده نكردندثواب هاوخيلي ازكارهاي خيرواعمال خيربه راحتي دراختيارماست به مي توانيم انجام دهيم اماازآن كناره گيري مي كنيم.مابايدثواب هاراجمع كنيم«فَأَنَّ السَّفَرَبَعِيدٌ».كلمه چهارم:آن چيزي كه دراعمال مهم هست كيفيت عمل است فرمودنداحسن عملا؛نه اكثرعملا؛«أخْلِصِ العَمَلَ»هر كارى كه مى‏كنى براى خدا بكن‏.«فان الناقد بصيرٌ»گاهي اوقات شايديك عمل به حسب ظاهرخيلي كوچك باشداماخداقبول كندوموردتوجه پروردگارباشدگاهي اوقات اعمال خيلي پرطمطراق است خيلي هم پرسروصداباشدولي خداي نكرده بارياباشدخداقبول نمي كند.تو عملت را خالص كن، بگو: خدايا! فقط براى تو انجام مى‏دهم.فرمود:پسرم! ازاين هفت هزار چشمه،اين چهار موردراعمل كن.ضمانت مى‏دهم درقيامت تورادربهشت كنارمن قراردهند.