مسئله شرعی وپیام قرآنی روزپنجم ماه رمضان
54 بازدید
تاریخ ارائه : 7/4/2014 3:00:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنامحمدوآله الطاهرین.مسئله شرعی1:اگر موقعی مشغول خوردن اسـت بفـهمد صـبح شـده باید لقمه را از دهان بیرون آورد و اگر عمداً فرو برد روزه اش بـاطـل مـی شــود و کـفـاره هـم بـر او واجـب مـی شـود.2:احتیاط واجب آن است که روزه دار از اسـتعـمال آمـپـولی که به جای غذا به کار می رود خودداری کند ولی تـزریق آمپـولی که عضو را بی حس کند یا به جای دوا استعمال شود اشکال ندارد.3:اگر روزه دار چیـزی را که لای دنـدان مـانده است عمداً فرو ببرد روزه اش باطل می شود.4:اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد روزه اش باطـل نـمی شـود.5.آیا استفاده ازعطر،شامپو،کرم ورژلب درماه مبارک رمضان روزه راباطل نمی کنـدمگرآنکه وارددهان شده وفـروداده شـود.6.فرو بردن خلط چنانچه به فضای دهان نیامده باشداشـکال نـدارد.ولی اگر به فضای دهان برسداحتیاط واجب آن است که فرو نبرد.مرز فضای دهان و حلق مخرج حرف(خ) می باشد. دوپیام قرآنی:وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً * وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً * وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (نبا 9-11 ) و خواب رامایه آرامش،وشب پوششى(براى خواب شما)،وروزراوسیله‏اى براى كار كردن  وامرارمعاش قراردادیم.!قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ علیه السلام:مَنْ  أَكْثَرَ الْمَنَامَ رَأَى الْأَحْلَام‏. امام هادی  علیه السّلام فرمود:هر كه خواب زیادكند،دچارپرت‏ وپلا شود.بحارج58ص190.عوامل پر خوابی 1.پرخوری :قال الصادق علیه السلام:كثرةالنّوم یتولّدمن كثرةالشّرب،وكثرةالشّرب من كثرةالشّبع،وهمایثقلان النّفس عن الطّاعة،ویقسیان القلب عن التّفكّروالخضوع.خواب بسیار،ازخوردن آب بسیارناشى مى‏شود،(چراكه باخوردن زیادآب،بلغم ورطوبات درمزاج انسان بیشترمی شودكه موجب خواب می­گردد)وخوردن آب بسیار،ازخوردن غذاى بسیارناشی می­شود.مصباح الشریعةترجمه عبد الرزاق گیلانى،2.رفیق پر خواب: مصاحبت باعث تأثیر اخلاق و رفتار افراد در دوستان و همنشینان آنان می شود.3.عدم برنامه ریزی : بعضی از انسانها زندگیشان برعكس است. شب را بیدارند و روز را می خوابند. در حالی كه در قرآن آمده است : وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً * وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً * وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (نبا 9-11 )خواب مایه آرامش،وشب پوششى(براى خواب شما)،وروزوسیله‏اى براى كاركردن  وامرارمعاش!پیام دوم؛فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ،الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ،الَّذِینَ هُمْ یُرَاءُونَ...پس واى بر نمازگزارانى كه ... در نماز خود سهل‏ انگارى مى‏كنند،همان كسانى كه ریامى‏كنند،ماعون/4-6بحث ریا بحث مهمی است . بسیار اتفاق می افتد كه انسان ریا می كند و خودش متوجه نمی شود به عنوان مثال :در خیابان می خواهد پولی را در صندوق صدقات بیندازد ، اما می گوید بگذار خانه بروم و پول را در صندوق صدقات خانه می اندازم .زیرا اگر مامور خالی كردن صندوق آمد ، صدقات من بیشتر باشد ؛ این ریاست.شخصی بود كه هر كاری می‌كرد نمی‌توانست اخلاصش را حفظ كندوریانكند.یك روزباخودش گفت:درگوشه شهر،مسجدی متروك وجودداردكه كسی به آن رفت وآمدنمی‌كند. خوب است شبانه به آن مسجد بروم تا كسی مرا ندیده و خالصانه خدا را عبادت كنم.»نیمه‌های شب،مخفیانه نام خدا را بر زبان آورد و نماز را آغاز كرد. هنوز ركعتی نماز نخوانده بود كه ناگهان صدایی شنید؛ با خود گفت: «حتماً كسی وارد مسجد شده» بر كیفیت و كمیت عبادتش افزود.خوشحال از اینكه آن شخص فردا می‌رود و به مردم می‌گوید: این آدم چقدر خداشناس و وارسته است كه در نیمه‌های شب به مسجد متروك آمده و مشغول نماز و عبادت است.وقتی هوا روشن شد، به آن كسی كه وارد مسجد شده بود، زیر چشمی نگاه كرد. از تعجب دهانش باز ماند. سگ سیاهی كه براثر رعد و برق و بارندگی شدید، نتوانسته بود در بیرون بماند به مسجد پناه آورده بود. مرد بر سر و روی خود زد و اظهار تاسف كرد.شخص ریا کاری، روزی مردم را در بازار، جمع آورد و گفت: «لختی به من گوش کنید! همه تان می گویید که من فردی ریا کارم؛ ولی این درست نیست!»گفتند: «چگونه باور کنیم؟!»گفت: «از آن جا که دیروز را روزه بودم و امروز هم روزه دارم؛ امّا از این موضوع با هیچ کس حرفی نزده ام و تنها خود دانم و خدای خود!»السلام علیك یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله آخرالعهدمنی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین