مسئله شرعی وپیام قرآنی؛روزچهارم ماه رمضان
59 بازدید
تاریخ ارائه : 7/2/2014 1:58:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنامحمدوآله الطاهرین.

چندمسئله شرعی غیرمرتبط باهم:

1.اگرپدری ازدنیارفته ونمازقضاءداردبایدپسربزرگترآنهاراقضایش رابجابیاوردواگرمسامحه کندپدرشبانه روز درعذاب می باشد.2.یك گناه وحرام بزرگ كه مع الاسف دربعضی ازافرادجامعه هست واین هم ارمغان رسانه هاست.رسانه هاشمشیردولب هست هم استفاده های مثبت داردوهم منفی،یكی ازحرام هاوگناهانی كه درفضای مجازی وشبكه های ماهواره ای عادی جلوه داده می شود سقط جنین است این كاردرهرماهی که باشدحرام است وکسی که عمدااین کاررابکندمنتظرعقوبت الهی باشد.این كارحرمت دارد.3.شنیده شده دربعضی مراسم های عروسی برادران داماددرشب وروزعروسی باعروس دست می دهندافرادنامحرم بایكدیگردست می دهند.این كارقطعاحرام است وباعث نامبارکی این وصلت وازدواج می شودعروس ودامادبایددقت كنندزندگی شان باگناه شروع نشود.4.افرادی که قبلاراننده آژانس بوده اندوکارت سوخت دریافت کرده اند وحالا به عللی در آژانس نیستندبایدکارت سوخت راپس بدهندواستفاده ازآن اشکال دارد.5.پولی که بعضی ازافرادبرخلاف قانون وبنام زیر میزی می گیرندحرام است ونبایدمردم این پول رابدهندوآنهانبایداین پول راگرفته ومصرف نمایند گاهی اشخاص در پول بیمارستان نمانده اند،امادرپول زیرمیزی پزشکان می مانند که این امر هم به نوعی شبیه رشوه خواری است که باید این فرهنگ غلط را از بین ببریم..6.دردوران عقدزن نفقه نداردولازم نیست برای خروج ازمنزل ازشوهراجازه بگیرد وقتی دختر عقد میشود ولایت همچنان با پدر است و همه امرشان را از پدرشان اجازه میگیرند ..7.اگرزنی ازدنیابرودچنانچه فرزندداشته شوهریک چهارم اموال زن راارث می بردچه طلاوچه لباس وچه پول نقدواملاک ووسایل وبقیه بین فرزندان وپدر ومادر زن اگر زنده باشند تقسیم می گردد.پیام قرآنی:صِبْغَةَاللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةًونَحْنُ لَهُ عابِدُونَ.بقره/138.رنگ الهی وچه رنگی بهتر از رنگ خدایی؟اعمالی كه انجام می دهیم ازپنج حالت خارج نیست:یاواجب  یاحرام یامستحب یامكروه یامباح است.مباح كاریست كه نه ثواب داردونه گناه...امامومن ازآنجاكه زرنگ است؛كارهای مباح رابه مستحب تبدیل می كندیعنی به همه كارهایش رنگ الهی می زند.مثلا:می خواهیم روزی 20دقیقه پیاده روی كنیم؛خوب10دقیقه تامسجدبرویم،10دقیقه برگردیم..درمسافرت؛كنارامام زاده هابایستیم وزیارت كنیم.وقت داخل شدن دردستشویی؛باپای چپ داخل وباپای راست خارج شویم.إِنَّ الْمُبَذِّرینَ كانُواإِخْوانَ الشَّیاطینِ...[الإسراء:27]اسرافكاران،برادران شیاطینند؛...ماكه ادعای دیانت داریم،ببینیم چگونه هستیم...مصرف آب،دركشورما،دوبرابرمیانگین جهانی است؟مصرف برق،سه برابرمیانگین جهانی؟مصرف گاز،سه برابرمیانگین جهانی؟استفاده ازتلفن،چهاربرابرمیانگین جهانی ؟مصرف بنزین،شش برابرمیانگین جهانی؟مصرف نان،شش برابرمیانگین جهانی است؟دختر امام تعریف می كند: یک باراز من خواستند پاکت دارویشان را به ایشان بدهم.داخل پاکت دارویی بود که باید به پایشان می مالیدند.شاید کسی باور نکند، بعد از مصرف دارو، امام یک دستمال کاغذی را به چهار تکه تقسیم کردند و با یک قسمت ازآن چربی پایشان راپاک کردندوسه قسمت دیگرراداخل پاکت گذاشتندتابرای دفعات بعدبتوانند از آن استفاده کنند.منبع: نشریه امتدادص40 موقعیت شناسی در نصیحت كردن؛یكی از مهمترین نكاتی كه باید هنگام نصیحت كردن دقت شود؛خدامی فرماید: إِذْحَضَرَیَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْقالَ لِبَنیه[بقره 133]هنگامی كه لحظه مرگ یعقوب رسید،به فرزندانش گفت:...یعنی حضرت یعقوب ازاین موقعیت حساس،برای نصیحت كردن استفاده كرد.ویاسلیمان ،هدهدراكه زیباست،برای بلقیس فرستاد؛نه حیواناتی مثل كلاغ.ویاجعفرطیاردرحضورنجاشی مسیحى؛شروع كردسوره مریم راخواندكه ازمریم تعریف مى‏كند،نجاشى شروع كردزار زارگریه كردن؛حال اگر می گفت: «بِسْمِ الله القَاصِم الجَبَّارِین»،«تَبَّتْ یَدا أَبى لَهَبٍ وَتَبَّ»بریده باددست ابولهب؛نجاشی چه می گفت؟!مى‏گفت :عجب كسى آمده پیامبر شده است این به عموى خودش رحم نمى‏كند خیلى آدم خشنى است. اصلا این دین به درد نمى‏خورد.كلام بیجا كار دست انسان می دهد ؛ كلام بیجا كه هیچ ، سرفه بیجا هم همه چیز را به هم می زند لطیفه:شخصی كم سوادی همیشه به مردم می گفت : من قاری قرآنم . روزی در مسجدی مردم از او خواستند ،قرآن بخواند . و او به ناچار قبول كرد . خواست سوره‌ی مبارکه‌ی «ق» را بخواند كه از قضا شخصی، سرفه اش گرفت شروع كرد به سرفه كردن. قاری به خیال آن‌که غلط گفته، گفت: «قوف!». آن شخص باز سرفه کرد، گفت: «قیف!». باز سرفه کرد،گفت: سرفه و مرگ! یا قاف است یا قوف یا قیف!...السلام علیك یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله آخرالعهدمنی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین