مسئله شرعی وپیام قرآنی؛روزسوم ماه رمضان
57 بازدید
تاریخ ارائه : 7/1/2014 4:47:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنامحمدوآله الطیبین الطاهرین مسئله شرعي:روزه خواران مجاز:1-پیرزن وپیرمردی که گرفتن روزه برای آنا ن مشقت دارد2-زن بارداری که گرفتن روزه برای حمل یاخودش ضرردارد3-زن شیردهی که گرفتن روزه برای بچه یاخودش ضرردارد4-بیماری که روزه برای اوضرردارد5-کسیکه بیماری داردکه زیادتشنه می شود"عطاش"ونمی تواندتشنگی راتحمل کند6-کسی که به سن بلوغ نرسیده است7-زنی که خون حیض ونفاس می بیند8-کسی که به جائی مسافرت می رودوقصداقامه ده روزنمی کند9-دختری که به جهت ضعف بنیه گرفتن روزه برای اومشقت فراوان وضرردارد10-کسی که بیهوش است ویادرکمابه سرمی برد11-.مجنون ودیوانگان.يك تذكر:دراين مواردي كه مجازهستندروزه شان رابخورنددرهيچكدام ازاين مواردتظاهربه روزه خواري جايزنيست؛تظاهربه روزه خواري بي احترامي به به خداوندهست كسي حق نداردعلناروزه بخورد.البته اكثريت مردم مابه ماه مبارك رمضان احترام مي گذارندمردم مامسلمان هستند.درباره روزه خواري حدودسختي وجوددارد..روزاول ودوم شلاق مي خوردوروزسوم حكم بسيارسنگين است.روزاول ودوم كه روزه خوردازايمان واسلام خارج مي شودوروزسوم كافرخواهدشداگرعمداروزه اش رابخورد.پيام قرآني:انواع قلب ازدیدگاه قرآن...مرادازقلب درقرآن،روح ومرکزادراکات است،سه نوع قلب راقرآن معرفی میکند:1-قلب سلیم2-قلب منیب3-قلب مریض ..ویژگی قلب سلیم...جز خدا در آن نیست «لیس فیه احد سواه»(نورالثقلین ،ج 4،ص57)پیرو راهنمای حق،توبه کننده ازگناه وتسلیم حق باشد.(نهج البلاغه،خطبه 214)ازحب دنیا،سالم باشد.(تفسیرصافی)بایادخدا،آرام گیرد. (فتح4)در برابر خداخاشع باشد.(حدید 16)البته قلب مومن ، هم با یاد خدا آرام می گیرد و هم از قهر او می ترسد (اذا ذکر الله و جلت قلوبهم "انفال 2") همانند کودکی که هم به والیدن آرام می گیرد و هم از آنان حساب می برد.ویژگی قلب مریض قلبی که از خدا غافل است و لایق رهبری نیست. (لا تطع من اغفلنا قلبه "کهف 28")دلی که دنبال فتنه و دستاویز می گردد. (فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه "آل عمران7")دلی که قساوت دارد. (جعلنا قلوبهم قاسیه "مائده 13")دلی که زنگار گرفته است. (بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون "مطففین 14).ویژگی قلب منیب...قلب منیب آن است که بعد از توجه به انحراف و خلاف ، توبه و انابه کرده و به سوی خدا باز گردد. ویژگی بارز آن تغییر حالات در رفتار و گفتار انسان است.آلودگی و زنگار (بل ران علی قلوبهم "مطففین 14)مرض( فی قلوبهم مرض "بقره 10"قلب انسان متغیر وتغییرپذیراست.لذا مومنان اینچنین دعا میکنند (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا) خدایا دلهای ما را بعد از آنکه هدایت نمودی ، منحرف مساز. (آل عمران8)... السلام علیك یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله آخرالعهدمنی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین..