یکی ازاسامی قیامت یوم التغابن است
51 بازدید
تاریخ ارائه : 5/11/2014 8:27:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

..قال الله العظیم فی محکم کتابه:

یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِکَ یَوْمُ التَّغَابُنِ...تغابن/9.

روزقیامت روزی است که همه به نوعی احساس خسارت وحسرت وضرروزیان می کنند.یکی ازاسامی قیامت یوم التغابن است.روزی که کافران،به خاطرایمان نیاوردن.وفاسقان،به خاطرانجام ندادن اعمال،نداشتن عمل صالح.وومؤمنان،به خاطراینکه می توانستندعمل بیشتری انجام دهندوندادنداحساس ضرروزیان می کنند.بعض مصادیق مغبون درروایات آمده ازجمله:هرکس دوروزش یکسان باشدحالت ایستاداردوپویانیست مغبون است.من استوى یوماه فهومغبون.بحار،ج‏71،ص‏173.تکبّروغرور،دردنیاسبب فقرودرآخرت موجب غبن است."قال الصادق‏ علیه السلام:«المغرورفى الدنیامسکین وفى الآخرةمغبون لانّه باع الافضل بالادنى...فریب خورده دردنیابیچاره ودرآخرت مغبون است زیرابرتروبالاتررابه پست فروخته".بحار،ج‏72،ص‏173.کسى که ازنمازشب محروم شود،مغبون است.«فان المغبون من حرم قیام اللیل.بحار،ج‏83،ص‏127.درقیامت براى هرروزی ازایام عمر،24 خزینه وانباربازمى‏ شودوساعاتى راکه انسان درآن کارخیرنکرده به صورت خزینه خالى مى‏ بیندوتأسفى غیرقابل وصف مى‏ خورد.«فیناله من الغبن والاسف على فواتهاحیث کان متمکّناًمن ان یملأهاحسنات مالایوصف.بحار،ج‏7،ص‏262.کسى که جهاددرراه خداراترک کند،مغبون است.«من ترک الجهادفى اللّه کان کالمغبون.بحار،ج‏33،ص‏573.امابعضی هاخوب استفاده کردندخداونددرقرآن آیه 207سوره مبارکه بقره می فرماید:ومن الناس من یشرى نفسه ابتغاءمرضات اللّه والله رئوف بالعباد.ازمیان مردم کسانی هستندکه باخدامعامله کردندجانشان راتقدیم کردندمثل امیرمومنان علی ابن ابیطالب علیه الصلاةوالسلام که جانش راباخدامعامله کرددرشب هجرت پیامبرلیلةالمبیت؛خداوندهم می فرماید:ان اللّه اشترى من المؤمنین انفسهم...خداازمؤمنین جانهایشان راخریدارى کرده.ازآن طرف هم:والذین یشترون بعهد اللّه وایـمـانـهم ثمناقلیلا.بعضی هابه خاطردنیای حقیرآخرت رابه دنیامعامله کردنددنیاراگرفتندوآخرت رابه کناری گذاشتندمغبون هستند.درصـحیح بخارى ازرسول خدا(ص)روایت آمده که فرمود:هیچ بنده اى داخل بهشت نمى شودمگرآنکه منزلى راکه دردوزخ داردمى بیندمنزلى راکه اگرنافرمانى کرده بودبه آنجامى رفت،وبراى این مى بیندتاشکرش بـیـشـتـرشود،وهیچ بنده اى داخل آتش نمى شود،مگرآنکه آن منزلى که دربهشت دارد،واگرخوبى مى کردبه آنجامنتقل مى شد،مى بیندتاحسرتش بیشترشود.از امام صادق(ع)نقل شده است:«یوم التغابن یوم یغبن اهل الجنةاهل النار»،یعنی اهل جنت دربهشت مالک مکانى می شوندکه براى دوزخیان درنظرگرفته شده بوداگرمسلمان می شدند،وچون مسلمان نشدندبهشتیان واردآن جایگاه می شوندوآنهارادرحرمان و زیان ابدمی اندازند.روزقیامت وضعیت به گونه ای هست که حتى فقراآرزومی کننداى کاش دردنیادستشان رابرای یک لقمه نان به سمت کسی درازنمی کردیم تاعوض آن را خداوندعطافرمایدتااین اندازه پاداشهایی که خدادرنظرگرفته عظمت دارد.اهل باطل می گویند اى کاش ایمان آورده بودیم و عمل صالح انجام می دادیم تا ازعذاب نجات پیدا می کردیم.خدایاعاقبت امرماراختم به خیروبهشت قراربده،توفیق عبادت وبندگی خالصانه به همه ماعنایت بفرما،حال مناجات دعاوعبادت سحرخیزی وتلاوت کلام الله مجیدبه همه ماعنایت بفرما