امان ازغرور
39 بازدید
تاریخ ارائه : 3/22/2014 12:09:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم فی محکم کتابه:یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَکُن مَّعَکُمْ قَالُواْبَلَى‏ وَلَکِنَّکُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَکُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْکُمُ الْأَمَانِىُّ حَتَّى جَآءَأَمْرُاللَّهِ وَغَرَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ"اوصیکم.ترجمه آیه:منافقان،مؤمنان راندامى‏دهند:مگرما(در دنیا)باشمانبودیم،گویند:آرى ولى شماچندتامشکل داشتید:1-خودتان رابه فتنه افکندیدودرانتظار(حوادث سوءبراى مؤمنان)بودید2-(در دین حق)شک کردید3-آرزوها(ى باطل)شمارافریب دادتاآن که فرمان خداوند(نسبت به هلاکت شما)فرارسیدو(شیطانِ)فریبنده،شمارادرباره خدافریب داد".فتنتم انفسکم"یعنى خودراگرفتارفتنه نفاق ساختید.«تربّص»به معناى انتظار کشیدن است.امانىّ جمع«اُمنیّه»به معناى آرزو«غَرور»به معناى فریبنده،یکى ازلقب‏هاى شیطان است.درقیامت،میان منافقان ومؤمنان گفتگوهاست.ینادونهم،فعل مضارع نشان استمرار است-گفتگوى منافقان از پشت دیوار و همراه باناله واستمداداست.ینادونهم در قیامت، خاطرات دنیوى فراموش نمى‏شود.همراهى فیزیکى و ظاهرى مهم نیست، همراهى فکرى و عملى لازم است.ألم نکن معکم قالوا بلى‏ - خطر آنجاست که انسان خودرافریب دهدوزشت‏هارابا آنکه مى‏فهمدزشت است،زیباببیند.فتنتم انفسکم - آرزوهاى دورودرازبراى زندگى دردنیا، زمینه‏ساز شک وتردیددرموردقیامت است.وارتبتم وغرّتکم الامانىّ- چه بسا شیطان باوعده آمرزش وبخشش الهى،انسان رافریب داده واورابه رحمت خدامغرورمى‏سازد.وغرَّکُم باللهِ الغَرور "دوباردرآیه شریفه صحبت ازغرورشده.درسوره انفطار می فرماید:یا أَیُّها الانسانُ ماغَرَّک بِربِّکَ الکَریم"ای انسان چرانسبت به خدامغرورشدی و گول شیطان راخوردی.? امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید:أَیُّها الانسانُ ماجَرَّأَکَ علی ذنبکِ"ای انسان چه چیز تورابر گناه جرأت داده ودربرابرپروردگارت مغرور ساخته،وماغَرَّکَ بِرَبِّکَ"به حق میگویم:ماالدُّنیاغَرَّتکَ ولکِن بِها اغتَرَرتَ "دنیاتورا گول نمی زندبلکه به دنیامغرورشده ای.درروایت آمده به چند چیز مغرور نشو:لاتَغتَرَّنَّ بالله ؛اول به خدا،مغرورشدن نسبت به خدااین است که انسان گناهبکند،بگوید خدابزرگ است،می بخشد.حضرت ابراهیم دعا می کند:و ألحِقنی بالصَّالحین"یوسف دعامی کند:تَوَفَّنی مُسلِماً "عثمان بن مظعون ازیاران پیامبر(ص)اولین کسی بودکه دربقیع دفن شدآنقدرمورد علاقه پیامبر بود،وقتی دخترش پیامبررقیه ازدنیارفت اورادربقیع دفن کرد،دعاکردکه خدااورابه عثمان بن مظعون ملحق کند وقتی پیامبراورادفن کردخانمش ام علاءکنارقبرش گفت:بهشت برتوگواراباد.پیامبر فرمود:ماادری ما یُفعل بی ولابِکُم"به خدامن که پیامبرم ازآخرتم می ترسم لااقل بگو إن شاء الله اهل بهشت است .ولاتَغتَرَّنَّ بصَلاحِکَ،غرور شهرت در بین مردم ، خیلی خوبها سقوط کردند،حضرت عیسی(ع)پای شاگردانش را می شست برای اینکه غروراورانگیرد.ولا تَغتَرَّ نَّ عَلِمک؛غرورعلمی.آیت الله امینی نقل می کردعلامه طباطبایی در آخر عمرش حتی اسم فرزندانش را فراموش کرده بود،مرحوم خلیل قزوینی از علماء بزرگ روزی با مرحوم ملا محسن فیض کاشانی مباحثه علمی کرد وملا محسن را مغلوب نمود.آمد قزوین بعدامتوجه شد،حق با ملامحسن است پیاده آمد کاشان درب خانه ملامحسن رازدوگفت:یامحسن قداتاک المسیءگناهکار آمده،اشتباه کردم،وعملِکَ؛غرورعمل زیاد"یادمان باشدکمیت اعمال راهگشانیست قرآن نمی گویداکثر عملا بلکه می فرماید:احسن عملا،یعنی باکیفیت بودن اعمال مهم است.وبِرِّکَ؛غروردرانفاق کردن،بانیکی کردن به دیگران مغرورنشومعلوم نیست خدابپذیرد.و عبادَتِکَ ؛غروردرعبادت،خلاصه:غرور از ویژگیهای شیطان است ،راهکار رفع این بیماری:تفکردرعظمت خدا.یادمرگ بودن یامن بدنیاه اشتغل قدغره طول الامل الموت یاتی بغتة والقبرصندوق العمل،اندیشیدن در قیامت ،حال توبه و انابه داشتن.پروردگاراماراازصفت زشت غروردورکن؛اخلاق ماراقرآنی بفرما