پیامدهای مثبت ومنفی اعمال
39 بازدید
تاریخ ارائه : 3/19/2014 6:48:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم"قال الله العظیم:انَّانَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتَى‏ وَنَکْتُبُ مَاقَدَّمُواْوَآثَارَهُمْ وَکُلَّ شَىْ‏ءٍأَحْصَیْنَاهُ فِى إِمَامٍ مُّبِینٍ به بیان قرآن سه نوع کتاب‏ داریم:کتاب شخصى؛اقرء کتابک -کتاب امّت‏ها؛کلّ اُمّة تدعى الى کتابها-کتاب جامع؛کلّ شى‏ء احصیناه فى امام مبین،فى لوح محفوظ.کلمه امام،هم به کتاب گفته شده،ومن قبله کتاب موسى اماما،وهم به اشخاص،انّى جاعلک للنّاس اماما؛درروایات،حضرت علىّ‏بن ابى‏طالب به عنوان یکى از مصادیق"امام مبین"معرّفى شده که همه‏ى علوم درنزداوست.انّانحن نُحى همه مردگان درقیامت زنده مى‏شوند.پرونده‏ى عمل انسان،حتّى پس ازمرگ او تا قیامت باز است.نکتب... وآثارهم،نه فقط اعمال،بلکه همه آثارآن نیزثبت مى‏شودودر حساب قیامت لحاظ مى‏گردد."نکتب ماقدّمواآثارهم"خواه آثارخیرنظیروقف وصدقه جاریه وآموختن علم به مردم و...یاآثارشرّمثل تأسیس مراکزفحشا،سروکارمادرقیامت با خداست.انسان،تنهاضامن اعمال خودنیست،بلکه مسئول پیامدهاى آن نیز هست.و آثارهم"دستگاه محاسباتى خداونددقیق است.کلّ شى‏ء احصیناه؛کمک های دنیوی و اعمال صالحی که می تواندبه میت برسددوچیز است.یکی آثاراعمالخودمیت،اعمالی که فرددردنیاانجام داده است دارای آثاری است که بعدازمرگ به اومی رسدکه باقیات وصالحات وصدقات جاریه نام دارد.تاوقتی که این آثار دردنیاهست،به اومی رسد.دومی هدایا،خیرات ومبراتیاست که دیگران برای میت می فرستند . درست است که بعدازمرگ فرددردنیانیست تاعملی انجام بدهداماممکن است که فرددردنیا کاری کرده است که دنباله و بقایای آن باقی است مثلا فرزند صالحی تربیت کرده است یا شاگردان خوبی تربیت کرده است کتاب خوبی نوشته است یا بنایی تاسیس کرده است مثل امور عامالمنفعه اعم از مدرسه ، مسجد ، حسینیه و...تاوقتی این آثاردردنیاباقی است و مردم ازاینهااستفاده می کنندبرای فردبانی هم ثواب نوشته می شودودر پرونده اش هم درج می شود . در سوره یاسین خدا می فرماید:ماهم اعمالی که دردنیاوجلوتر می فرستند در پرونده شان درج می کنیم و هم دنباله هاوآثارآنهاراهم درج می کنیم . بعضی از اعمالی که مادردنیاانجام می دهیم دنباله ندارد.وقتی شمانمازمی خوانی و روزه می گیری،این دیگر تمام می شود.بعضی ازآثاردنباله دارد،باقی وجاری است، باقیات صالح وصدقات جاریه است.مثل کتاب مفیدوفرزندصالح.پیامبرفرمود:حضرت عیسی از قبری عبور می کردند که صاحب قبر دچار عذاب سختی بود . بعداز یکسال که از آن قبر عبور کرد حضرت دید که عذاب از آن قبر برداشته شده است . از خداخواست که چه اتفاقی افتاده است. خدا به او خطاب کرد که این فرد در دنیا فرزندی داشت که بالغ شد و راهی را برای مردم اصلاح کرد و یتیمی راسرپرستی کرد . به برکت این فرزند عذاب از این میت برداشته شد . در کارهای خیر نیت خیلی مهم است . چیزی که در پرونده می ماند عمل صالح است . عمل صالح دو تا مشخصه دارد . یکی اینکه برای مردم مفید باشد و دیگری اینکه انگیزه ی الهی داشته باشد . بعنی هم حُسن فعلی و هم حُسن فاعلی داشته باشد. هم فعل مفید باشد وهم انجام دهنده ی فعل انگیزه ی الهی داشته باشد . ممکن است که کسی کار خوبی را بخاطر شهرت ، تظاهر و ریا انجام بدهد . اینها به درد آخرت نمی خورد. امام صادق (ع) درمورد آثار اعمال می فرماید : بهترین چیزی که انسان می تواند از خودش بجا بگذارد سه چیز است . فرزند صالحی که برای والدینش دعا بکند ، بتواند سنت خوبی بجا بگذارد . مرحوم سید بن طاوس جشن تکلیف را مرسوم کرد.تاوقتی این عمل خیر ادامه دارد برای او هم که این کار را تاسیس کرده است نوشته می شود . دیگری صدقه ی جاریه یعنی کارخیری که بعد از فرد باقی باشد . گاهی آثار اعمال صدها هزار برابر خود اعمالی است که دردنیا انجام داده ایم . بفرض من هفتاد سال در این دنیا زندگی کرده ام و کارخیر انجام داده ام . اما یک کتاب نوشتم که این کتاببعد از من هفت صد سال ماند و آثار آن هم هفت صد سال می ماند در حالیکه من در دنیاهفتاد سال بیشتر زندگی نکردم . کسی بنا یا مسجدی درست می کند و این هزار سال می ماند و میلیون ها نفر در این مسجد نماز می خوانند که اینعبادت آنها برای فرد هم نوشته می شود . پیامبر فرمود : اگر کسی سنت یا روش خوبی رابنیان گذاری بکند ، این فرد در ثواب کسانی که به این سنت عمل می کنند شریک است بدون اینکه از ثواب عاملان چیزی کم بشود . اگر کسی بدعتیدردین بگذارد یا مرکز فحشائی تاسیس بکند ، گناه تمام کسانی که در گناه می افتند درپای بانی می نویسند بدون اینکه از گناه افراد عامل هم کم بشود . مثلا رضا خان کشف حجابی را انجام داده است نسل های بعدی هم که در این دامافتاده اند ، گناهان آنها هم برای او نوشته می شود. دیگری اموری است که دیگران برای میت انجام می دهند . مثل خیرات و مبرات.