انقلاب اسلامی درآیات وروایات؛
61 بازدید
تاریخ ارائه : 2/3/2014 9:49:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

ورُوی ان النبی سُئل عن هذه الآیةفضرب بیده علی عاتق سلمان فقال هذاوذووه ثم قال:لوكان الدین معلقابالثریالتناوله رجال من ابناءفارس!مجمع البیان ونمونه.وقتی كه این آیه ای كه دراول خطبه تلاوت شد"آیه 54سوره مباركه مائده"نازل شدازپیامبراكرم سوال شدچه كسانی هستند؟حضرت دست برگردن سلمان زدندوفرمودند:اگردین آویزان باشدبرستاره ثریامردمانی ازفارس به آن دست پیدامی كنندمعلوم می شودایرانی هاسردمداردیانت می شوند.آیه دوم:وآخَرین منهم لمّایَلحقوابهم وهوالعزیزالحکیم"جمعه/3.روی ذلک عن ابی جعفر(ع)وروی أن النبی(ص)قرأهذه الایه،فقیل له من هولاء؟فوضع یده علی کتف سلمان وقال لوکان الایمان فی الثریالنالته رجال من هولاء»بحار،ج16،ص310.آنگاه که پیامبراین آیه راتلاوت فرمودند،سوال شدکه این قوم کیست؟ایشان دست برشانه سلمان نهادندوفرمودند،اگرایمان برثریابود،مردانی ازاینان آن رادرمی یافتند!مجمع البیان.آیه سوم:وإن تتولّوایستبدل قوماًغیرَکم ثم لایکونوا امثالکم"محمد/38.أن ناسا من اصحاب رسول الله(ص)قالوایارسول الله!من هولاءالذین ذکرالله فی کتابه وکان سلمان الی جنب رسول الله(ص)فضرب یده علی فَخِذسلمان فقال هذاوقومه والذی نفسی بیده لوکان الایمان منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس؛گروهی از مردم از رسول خدا پرسیدند: اینان که خدا در کتابش از آنان یادکرده است کیستند؟ پیامبر خدا دست بر ران سلمان فارسی که در کنارشان نشسته بودزدندوفرمودند:این مردوقومش!سوگندبه خدااگرایمان برثریاآویخته بود،مردانی از فارس بدان می رسیدند. مجمع البیان؛روایات:رسول اكرم(ص):یَخرُجُ أُناسٌ مِن المَشرِقِ فَیُوَطِّئون لِلمَهدی سلطانَه.بحار، ج51،ص87.ابن ماجه آن را به عنوان حدیث صحیح در سُنن خود آورده.مردمانی ازمشرق به پامی خیزند؛آنگاه زمینه رابرای فرمانروایی مهدی فراهم می کنند.حضرت امام باقر (ع):كانى بقوم قدخرجوابالمشرق یطلبون الحق فلایعطونه ثم یطلبونه فلا یعطونه، فاذا راوا ذلك و ضعوا سیوفهم على عواتقهم فیعطون ماسالوه فلا یقبلونه حتى یقوموا ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، قتلاهم شهداء، اما انى لو ادركت ذلك لابقیت نفسى لصاحب هذا الامر.بحار،جلد 52،ص243. گویا می بینم که مردمانی از مشرق به پا خاسته اند در حالیکه حق خود را مطالبه می کنند، اما دریغ می شوند؛ سپس دوباره حق خواهی می کنند و باز هم دریغ می شودند. وقیت چنین شد، شمشیرهایشن را بر دوش می گیرند و قیام می کنند؛ در این هنگام امتیازاتی به آنها داده می شود، اما نمی پذیرند تا قیام [را نهایی] کنند. و این قوم آن [نهضت] را جز به صاحب شما [عج] نمی دهند! کشته های شان شهیدند. و من اگر آن [شرایط] را درک کنم، جان خودم را برای صاحب این امر نگه می دارم.امام کاظم علیه السلام:رجُلٌ مِن أهلِ قُمّ یدعو النّاسَ إلى الحقِّ یَجْتَمِعُ مَعهُ قَومٌ كَزُبرِ الحدیدِلاتُزِلُّهُمُ الرِّیاحُ العَواصِفُ ولایَمَلّونَ مِن الحَربِ ولایَجْبُنونَ وعلى اللّهِ یَتَوكّلونَ والعاقِبَةُ للمُتّقِین.بحار،ج57،ص216. مردی از اهل قم به پا می خیزد، مردم را به حق فرا می خواند؛ گروهی مثل پاره های آهن، گرد او جمع می شوند؛تندبادحوادث آنان رانمی لغزاندوازجنگ خسته نمی شوندونمی ترسندوبرخداتوكل دارندعاقبت هم ازهمین هاخواهدبود.انشاءالله قدرانقلاب رابدانیم واززمینه سازان ظهورمهدی صاحب الزمان علیه السلام باشیم.