خدامحوری؛ اصلی‌ترین تفاوت مدیریت اسلامی از دیگر مدیریت‌های جهان
36 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2013 9:56:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

خدامحوری؛ اصلی‌ترين تفاوت مديريت اسلامی از ديگر مديريت‌های جهان

 امام ‌جمعه رضوانشهر خدامحوری و احساس مسئوليت در برابر مردم را اصلی‌ترين تفاوت مديريت اسلامی از ديگر مديريت‌های جهان دانست و گفت: تفاوت مديريت اسلامی و غير اسلامی در نوع انگيزه‌ برای انجام مسئوليت است؛ زيرا در مديريت اسلامی مسئوليت با انگيزه الهی انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين حبيبی، امام‌ جمعه شهرستان رضوانشهر در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) شعبه گيلان، در خصوص مؤلفه‌های مديريت اسلامی، اظهار كرد: مجهز بودن به سلاح تقوا، معيار مديريت اسلامی در جامعه است؛ رعايت تقوا مديريت اسلامی را از مديريت غير اسلامی و غربی تمييز می‌دهد، زيرا جلب رضايت خداوند در جامعه اسلامی مورد توجه قرار می‌گيرد و لذا توجه به تقوای الهی باعث می‌شود كه انسان برای رسيدن به هدف تن به انجام هر كاری ندهد.

وی با اشاره به آيات قرآن كريم در خصوص اصل مديريت اسلامی در جامعه، افزود: دو اصل تخصص و امانت‌داری در آيات قرآن در رابطه با مديريت جامعه مورد تأكيد قرار گرفته است؛ دارا بودن شرايط اخلاقی و تخصص و آگاهی در مديريت اسلامی از ضرورياتی است كه اسلام نيز بر آن تأكيد داشته است؛ البته بخشی از اصول كلی در مديريت دينی به تقوا باز می‌گردد، يعنی همراهی مديريت جامعه در بخش خرد و كلان با ايمان به خداوند از موفقيت‌های بيشتری برخوردار خواهد بود؛ توكل بر خداوند و تقوا اصول كلی مديريت هستند.

مديريت اسلامی؛ مسئوليت با انگيزه الهی

امام ‌جمعه رضوانشهر خدامحوری و احساس مسئوليت در برابر مردم را اصلی‌ترين تفاوت مديريت اسلامی از ديگر مديريت‌های جهان و ضامن عشق به مردم و احترام به آنان است، گفت: تفاوت مديريت اسلامی و غير اسلامی در نوع انگيزه‌ برای انجام مسئوليت است، زيرا در مديريت اسلامی مسئوليت با انگيزه الهی و صرفا برای جلب رضايت خدا انجام می‌شود و فردی كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته و با انگيزه الهی وظايف خود را انجام دهد، قطعا مصالح جامعه را بر مصالح فردی ترجيح داده و همه تلاش وی در راستای پيشبرد اهداف اسلام و قرآن است.

اين كارشناس دينی با تأكيد بر اينكه انسان در مسير تكامل جسمی و روحی دچار تنش‌هايی می‌شود كه برای مديريت او مضر است، تصريح كرد: تقوا می‌تواند به مديران مصونيت دهد و مديران از هر كسی بيشتر نيازمند به مصونيت روحی و فكری هستند؛ مديران اول بايد مديريت نفس خود را داشته باشند، سپس مديريت خانواده تا در مرحله سوم بتوانند جامعه را مديريت كنند؛ اگر مديريت نفس نداشته باشيم مديريت ما تصنعی می‌شود و مديريت تصنعی مديريت بر جسم است نه بر روح و فكر؛ مديريت نفس در بن‌بست‌های و ناكارآمدی عوامل مادی معلوم می‌شود.

تحقق مديريت اسلامی تنها محدود به نظام اسلامی نيست

وی مديريت اسلامی را عامل به وجود آوردن انسان‌های تكامل يافته عنوان كرد و متذكر شد: مديريت اسلامی افراد متعهد، متعقل، متخصص و متدين را برای حضور فعالانه در جامعه اسلامی تربيت می‌كند؛ لذا بايد الگوی مديريت اسلامی را در سراسر جهان تعميم دهيم كه تقويت نظام اولين گام برای تعميم الگوی مديريت اسلامی در سراسر جهان است؛ تحقق مديريت اسلامی تنها محدود به نظام اسلامی نيست، بلكه مديريت اسلامی بايد در تمامی نهادها از جمله نهاد خانواده و ساير نهادهای اجتماعی محقق شود.

حجت‌الاسلام حبيبی با بيان اينكه مراعات عرصه اخلاق، فضائل و هنجارهای متعالی انسانی در عرصه مديريت اسلامی امری ضروری و نخستين گام در اخلاق مديريت اسلامی، طراحی و تنظيم اخلاق شخصی مدير است، متذكر شد: امانتداری، عدالت و رعايت نظم اجتماعی از مؤلفه‌های اصولی مديريت اسلامی است؛ يك مدير اسلامی بايد از اشرافی‌گری و بی عدالتی و... پرهيز كند و با اعمال و رفتار خود مردم را به جامعه اسلامی جذب كند؛ لذا تحقق مديريت اسلامی كاهش معضلات اجتماعی را در پی دارد و حقانيت اسلام را بر همگان ثابت كرده و توسعه پايدار را جامعه اسلامی به ارمغان می‌آورد.

امام جمعه رضوانشهر امام علی(ع) را بارزترين و كامل‌ترين الگوی مديريت اسلامی در جامعه دانست و تأكيد كرد: مديريت اسلامی مديريتی است كه زمينه رشد انسان را در كنار جلب رضايت خداوند و اهل بيت(ع) فراهم كند؛ لذا با توجه به سيره رفتاری مديران در مديريت اسلامی در ميابيم كه در مديريت اسلامی افراد حاذق و لايق مسئوليت‌پذير هستند و از فشار به زيردستان و تحت فشار بودن توسط مسئولان بالا دست پرهيز می‌كنند و خداوند را ناظر بر اعمال و كردار خود می‌بينند.