سبک زندگی امام محمدتقی علیه السلام
46 بازدید
تاریخ ارائه : 10/12/2013 11:24:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم: یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُوْلَئِكَ یَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلًا.اسراء/۷۱﴾روزقيامت روزى است كه هر گروهى ازمردم را با پیشوایشان فرامى ‏خوانندوهر كس نامه‏ ى عملش به دست راستش داده شود،نامه ‏ى خودرا(با شادى)مى ‏خواندوكمترین ستمى به اونمى ‏شود.قرآن دوگونه پیشوانام برده:امام نوروهدایت،«ائمّةً یهدون بأمرنا»(انبیاء،73)وامام ناروضلالت،«ائمّةًیدعون الى النّار(قصص،41)كه گروه دوّم،بازوروتهدیدوتطمیع وتحقیر،مردم رابه اطاعت خودوامى‏دارند.ابوبصیربه امام صادق‏ علیه السلام گفت:أشهدأنّك اِمامى،گواهى مى‏ دهم كه شماامام من هستى.فرمود:درقیامت،هرگروهى باامامشان محشورمى‏ شوند،خورشیدپرستان باخورشیدوماه پرستان باماه.قیامت رافراموش نكنیم.تقسیم‏بندى مردم در قیامت، براساس رهبرانشان خواهد بود.بایدالگوورهبرانتخاب ‏كنیم.نبایددرمسائل رهبرى،منزوى وبى‏ تفاوت باشیم.چون درقیامت به همراه اومحشورمى‏شویم.رهبروپیشوا،زمینه‏ سازسعادت یاشقاوت ماست.درقیامت،نیكان از خواندن نامه‏ ى عمل خودشادمى ‏شوند.یقرئون كتابهم و یكدیگر را صدا مى ‏زنند كه بیایید نامه‏ ى مرا بخوانید.«هاؤم اقروا كتابیه»ولایُظلَمون فَتیلا فتیل،رشته‏ ى باریك میان شكاف هسته ‏ى خرماست،كنایه ازچیزبسیاراندك وحقیر.یعنی كیفروپاداش درقیامت،صددرصدعادلانه است.سبك زندگي امام محمدتقي عليه السلام:حضرت ازنـظـرجـودوسـخاوت درمرتبه اى بودكه به(جوادالائمه)ملقّب گشت.صفدى مى نویسد:امـام ع هـرسـال بـیـش ازیـك مـیـلیـون درهـم بـیـن نـیـازمـندان مدینه تقسیم مى كرد..امام(ع)بخشش به كسانى كه براوحقى دارندرابرخودلازم مى دانست ومى فرمود:مِنْ سَخاءِ الْمَرْءِ بِرَّهُ بِمَنْ یَجِبُ حَقُّهُ عَلَیْهِ.زندگانى امام محمدتقى،ص183.ازنشانه هاى سخاوت مردبخشش به كسانى است كه براوحقى دارند.ابوهاشم مى گوید:ابـوجـعـفـر(ع)كـیـسـه اى محتوى سیصددیناربه من دادتاآن رابراى بعضى ازپسرعموهایش ببرم.بحار،ج50،ص41اسماعیل بن عباس هاشمى گوید:روز عیدى خدمت امام رسیدم وازتنگدستى شكایت كردم.حضرت دسـت بـه زیـرسجاده بردویك قطعه طلابه من داده آن رابه بازاربردم وكشیدم،شانزده مثقال بود.مـسندالامام الجواد،ص122.حضرت هم بخشنده بودهم به آن توصیه مى كردندودرس جودوسـخاوت مى دادند.حضرت شكروسپاس داشتن نعمت وثروت راجودوبخشش ‍آن مى داندومى فرماید:اِنَّ للّهِِ عـِباداً یَخُصُّهُمْ بِدَوامِ النِّعْمَةِ فَلا تَزالُ فِیهِمْ ما بَذَلُوها فَاِنْ مَنعُوها نَزَعَهَا اللّهُ عَنْهُمْ وَ حَوَّلَها اِلى غَیْرِهِمْ. بحارالانوار، ج 72، ص 28.خداوندرابندگانى است كه به دوام نعمت مخصوصشان گردانده است وتاهرزمان كه ببخشند،ازآن نـعـمـتـهـابـرخـوردارندواگردست ازبخشیدن بردارند،خداى تعالى ازایشان نعمتهاراگرفته،به غیرآنان مى دهد.لذاجوادالائمه علیه السلام آنچه به اوداده مى شدازصدقه،زكات وموقوفات بنى هاشم،موسى بن جعفر(ع)وامـام رضا(ع)به اومى رسید،همه رابین مردم تقسیم مى كرد.زندگانى حضرت امام محمد تقى،ص220 آن حضرت زمانى كـه ازبـغـدادراهـى مـدیـنه شد،هرچه داشت درراه خداانفاق كرد؛سپس ‍ همراه همسرش به مدینه رفت .. دستگیرى ازنیازمندان؛امام جواد(ع )مى فرماید:مـاعـَظـُمـَتْ نـِعـْمـَةُاَحَدٌاِلاّ عَظُمَتْ حَوائِجُ النّاسِ اِلَیْهِ فَمَنْ لَمْ یَتَحَمَّلْ تِلْكَ الْمَؤُنَةَعَرَضَ النِعْمَةِ لِلزَّوالِ.بحار،ج78،ص79 نـعـمـت بـركـسـى فـزونى نمى یابد،مگرآن كه نیازمردم به اوفراوان مى گردد؛پس اگركـسـى از تـحـمـّل ایـن بـار گـران سـربـاززد، آن نـعـمـت رو بـه زوال خواهد رفت.حـضـرت كمك به نیازمندان رانه تنهامنتى برآنان نمى داندبلكه توانمندان رابه احسان نیازمندترمى داندومى فرماید:اَهْلُ المَعْروُفِ اَحْوَجُ اِلى اِصْطِناعَةِ مِنْ اَهْلِ الْحاجَةِ لاَِنَّ لَهُمْ اَجْرَهُ وَ فَخْرَهُ وَ ذِكْرَهُ.بحار،ج78،ص79.نـیـكـوكـاران بـه انـجـام كارنیك ازنیازمندان محتاجترند.زیراپاداش،فخروشهرت آن براى ایشان است.امـام(ع)براى برطرف ساختن نیازمردم وحل مشكلات آنان اهتمام فراوان داشت.چندنمونه:احمد بن حدیدمى گوید:همراه عدّه اى به قصد حج بیرون رفتیم .دربین راه،راهزنان راه رابرمابستندوآنچه داشتیم بـردنـد.هـنـگـامـى كـه داخـل مـدیـنـه شدم،امام جوادع رادریكى از گذرگاهها دیدم . همراه آن حـضـرت بـه خـانه اش رفتم و داستان گرفتارى ام را باز گفتم . امام (ع ) دستور داد لباسى بـه هـمـراه مـبـلغـى پـول به من دادندوفرمود:این پولهارابین یارانت به آن مقدار كه ازآنهابـرده انـدتـقـسـیـم كـن.وقتى پولهارابین یارانم تقسیم كردم،درست به همان مقداربودكه راهزنان ازمابرده بودند!.بحار،ج50،ص44.صیدلانى مى گوید:بـا مـردانـى از اهـل سـجستان و بُست در سفر مكه بودیم،درطواف كعبه حضورجوادالائمه(ع)رسـیـدیـم.عرض كردم حاكم سجستان ازدوستان شمااست ومن هم بایدخراج ومالیاتى به اوبدهم.اگربه اونامه اى مرقوم فرماییدكه به من احسان كندموجب سپاس وتشكراست .حـضـرت(ع)بـه اونـامـه اى نـوشـت و اومـراتـاآخـرعـمـرازمـالیـات مـعـاف كرد.. بحارج50،ص86 ـ 87...